Socialfaglige og pædagogiske råd

Læs hvordan du som fagprofessionel kan håndtere udfordringer hos voksne med autisme og lavt kognitivt niveau i genåbningen af samfundet.

At arbejde fagprofessionelt med nærværet er en stor del af kerneopgaven i arbejdet med målgruppen af voksen med autisme og lavt kognitivt niveau.

Når personalet for at forebygge smitte med coronavirus bl.a. må indføre regelmæssig håndhygiejne og implementere retningslinjer om fysisk afstand, er det derfor vigtigt samtidig at sikre den pædagogiske indsats med at skabe nærvær for den enkelte borger. Når personalet fx ikke kan holde borgeren i hånden, må der i stedet tænkes i andre former for fysisk berøring.

Mange mennesker trives i en forudsigelig og genkendelig hverdag. Det betyder, at både medarbejdere og borgere bør være del af en velkendt struktur, som skaber bedst mulig forudsigelighed og genkendelighed, tryghed og ikke mindst begribelighed. Sidstnævnte er især vigtigt for en målgruppe, som har det særlig svært med foranderlighed.

Forandringer for borgere på autismespektret tærer på den enkeltes trivselsniveau. For at nedsætte stressbelastninger i en tid med forandringer, er det vigtigt at have fokus på at arbejde med at styrke trivsel hos borgeren.

Følgende anbefales:   

  • Dagcenter-personale tilbyder borgerne udendørsaktiviteter, gåture, busture, kaffe på terrassen.
  • Personalet er bevidste om, at stemninger smitter, hvorfor den pædagogiske opgave handler om at være i ro og skabe en atmosfære, som bærer præg af feriestemning med fokus på interesser og den enkeltes motivationer.
  • På ledelsesniveau kræver det nærvær for at sikre, at medarbejderne kan håndtere de forandringer, der er undervejs. Lederne bør vise vejen og været tydelige om rammen.
  • Besøg kan med fordel foregå uden for med fx gåture.

Teksten er udarbejdet af Spurvetoften, som er VISO-leverandør. Har du spørgsmål, kan du kontakte Socialstyrelsens hotline på 72 42 40 00.

Senest opdateret 26-06-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?