Master i udsatte Børn og Unge (MBU)

Master i udsatte Børn og Unge er en 2-årig deltidsuddannelse med fokus på faglig ledelse og vidensbasering af det sociale arbejde med udsatte børn og unge. Du kan få deltagertilskud fra Social- og Boligstyrelsen til uddannelsen.

Formålet med Master i udsatte Børn og Unge

Formålet med uddannelsen er at styrke og videreudvikle den faglige ledelse, og dermed kvaliteten af det sociale arbejde i forhold til udsatte børn og unge. Uddannelsen bygger på tidens krav om vidensbasering af det sociale arbejde. Der er fokus på, hvordan styring, faglig ledelse og udvikling kan bidrage til at kvalificere en socialfaglig eller socialpædagogisk praksis, hvor der arbejdes indenfor servicelovens bestemmelser om udsatte børn og unge, ligesom der er fokus på den sidste nye viden på området. 

Master i udsatte Børn og Unge udbydes af Aalborg Universitet i både Aalborg og København. Der oprettes hold hvert efterår, skiftevis i de to byer.

Formålet med tilskuddet

Formålet med Social- og Boligstyrelsens tilskud er at tilbyde længerevarende uddannelser på området for børne- og unge i udsatte positioner. Tilskuddet er målrettet kommunale myndighedsrådgivere og -ledere samt disses samarbejdspartnere fra leverandør- og almenområdet. Det betyder, at målgruppen for deltagelse i Master i udsatte Børn og Unge er bredere end målgruppen, der kan modtage tilskud fra Social- og Boligstyrelsen. Hvorvidt du er omfattet af målgruppen for tilskud vurderes af Aalborg Universitet, eventuelt i dialog med Social- og Boligstyrelsen.

Læs mere om indhold, optagelseskrav, tilskudsmuligheder og ansøgning på Aalborg Universitets side vedrørende Master i udsatte Børn og Unge: 

Master i udsatte Børn og Unge på Aalborg Universitet

Tilskuddets størrelse 

Social- og Boligstyrelsen giver et deltagertilskud på 20.000 kr. pr. semester til personer, der er omfattet af målgruppen for tilskud. Da uddannelsen koster 33.000 kr. pr. semester, er der en egenbetaling/arbejdsgiverbetaling på 13.000 kr. pr. semester. Dertil kommer udgifter til bøger, transport mv.

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig