Til dig, der er leder eller arbejder med HR i en virksomhed

Du kan her få inspiration til at se potentialerne i at ansætte medarbejdere med handicap og finde information om hjælp og støtte fra kommunen.

På platformen kan du blandt andet finde information om:

  • Hvem der i kommunerne har særlig viden om støtte og ordninger til medarbejdere med handicap og deres arbejdspladser.
  • Guide til forskellige funktionelle udfordringer og gode råd til deres håndtering på en arbejdsplads.
  • Digital teknologi, der fx kan støtte medarbejderen til at strukturere arbejdsopgaver og indgå socialt på arbejdspladsen.
  • Specialiserede indsatser, hvor mennesker med særlige funktionelle udfordringer for eksempel får mulighed for blive klar til job ved at øve sig på en almindelig arbejdsplads i kombination med social støtte. 

Se filmen, hvor tre arbejdsgivere fortæller om, at deres positive erfaringer med at ansætte mennesker med handicap.

Mestring og håndtering

Her kan du finde viden om betydningen af særlige funktionelle udfordringer i forhold til job samt gode råd til, hvordan det kan håndteres på arbejdspladsen.

Læs mere om mestring og håndtering af særlige funktionelle udfordringer på jobbet 

Guide om teknologistøtte

Her kan du finde information om, hvordan forskellige digitale teknologier konkret kan hjælpe arbejdspladsen og medarbejderen med forskellige udfordringer forbundet med handicappet. Det kan eksempelvis være teknologi som støtte til at kommunikere på arbejdspladsen, planlægge arbejdsdagen og indgå i et arbejdsfællesskab med kolleger.

Læs mere om digital teknologistøtte på arbejdspladser

Se også "Centrale elementer - teknologistøtte på arbejdspladsen for mennesker med handicap"

Kompenserende ordninger, redskaber og støtte

Her finder du en oversigt over ordninger, redskaber og bestemmelser, der giver mulighed for støtte eller kompensation for at fremme beskæftigelsen for personer med handicap. Læs også om nøglepersoner på handicapområdet hos jobcentrene, som yder rådgivning til arbejdspladser om mulighederne for støtte til fx arbejdspladsindretning, en personlig assistent til medarbejderen med handicap osv.

Læs mere om viden og rådgivningsmuligheder på beskæftigelsesområdet

Se Beskæftigelsesministeriets kampagneside Handicap og Job

Særligt tilrettelagte indsatser

Her kan du få viden og læse om erfaringer med forskellige former for indsatser, der kan understøtte beskæftigelse af medarbejdere med særlige funktionelle udfordringer og behov.

Læs mere om særligt tilrettelagte indsatser 

Se fx filmen om produktionsvirksomhed, der via et målrettet og effektivt samarbejde med kommunen har flere ansatte med handicap.

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent