Til dig, der er leder eller sagsbehandler i en kommune

Du kan finde viden og inspiration til specialiserede indsatser, ordninger og redskaber, der fremme muligheden for deltagelse i beskæftigelse på almindelige arbejdspladser for borgere, der har særlige funktionelle udfordringer.

På platformen kan du finde viden om eksempelvis: 

  • Typiske behov for støtte ved særlige funktionelle udfordringer. 
  • Inspiration til specialiserede indsatser målrettet særlige funktionelle udfordringer med henblik på udvikling af arbejds- og mestringsevnen.
  • Digital teknologi, der kan støtte ved særlige funktionelle udfordringer fx hjælp til at strukturere arbejdsopgaver og indgå socialt på arbejdspladsen.
  • Centrale støttemuligheder og tilbud efter beskæftigelseslovgivninger, herunder de handicapkompenserende ordninger.

Her kan du se filmen om, hvordan Aalborg Aktiv arbejder med at bringe borgere med handicap i beskæftigelse.

Mestring og håndtering 

Du kan finde viden om særlige funktionelle udfordringer og behov, og hvordan de kan mestres og håndteres i en jobsammenhæng.  Særlige funktionelle udfordringer, der aktuelt er fokus på, er dem, der kan opleves i forbindelse med erhvervet hjerneskade, autisme, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

Mestring og håndtering af funktionelle udfordringer

Specialiserede indsatser

I kommuner og tilbud er der viden og erfaringer med særligt tilrettelagte indsatser, der kan understøtte beskæftigelse hos borgere med særlige funktionelle udfordringer.  

Der er typisk tale om en virksomhedsvendt indsats, der i en eller anden udstrækning understøttes af sociale og udviklende indsatser, eventuelt i et parallelt forløb.

Læs mere om særligt tilrettelagte indsatser

Ordninger, redskaber og lovstof

Her finder du en oversigt over ordninger og bestemmelser der giver mulighed for at yde støtte eller kompensation til borgeren eller arbejdspladsen.

Læs mere om relevant lovgivning

Guide om teknologistøtte

Du kan finde eksempler på, hvordan forskellige digitale teknologier kan afhjælpe særlige funktionelle udfordringer på arbejdspladsen.

For nogle kan det fx være en udfordring, når arbejdsopgaver skal løses på bestemte måder. Her kan digital t eknologi med trin-for-trin-guides eksempelvis være en hjælp til at lære, hvordan en arbejdsopgave skal løses. 

Du kan finde viden om digital teknologi, og inspiration til hvordan de kan tages i brug, så de hjælper den enkelte og arbejdspladsen, under de tre menupunkter: 

Læs mere om teknologistøtte og job

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent