IT-understøttelse

Kravspecifikationen til VUM 2.0

Kravspecifikationen til VUM 2.0 stilles til rådighed for kommunerne som et værktøj til beskrivelse af de funktionelle dele af en it-løsning til understøttelse af sagsbehandling på området for voksne med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer.

Denne version af kravspecifikationen er publiceret september 2020 med udgangspunkt i den opdaterede version af Voksenudredningsmetoden, VUM 2.0. Brugerne af kravspecifikationen bør til hver tid sikre, at den omfattede information er aktuel.    

Hent kravspecifikationen og bilag her:

Opdateringer af kravspecifikationen

VUM 2.0 kravspecifikation (word)

Underbilag A, Use Cases (word)

Underbilag B, Tilbudsgivers løsningsbeskrivelse (word)

Underbilag C, Metodehåndbog

Underbilag D, Samlede redskaber (pdf)

Underbilag E, Oversigt over indtastningsfelter (pdf)

Underbilag F, Struktureret data (pdf)

Underbilag G, Specifikation af uddata (åbner eksternt link) 


Bemærk: Specifikationen af uddata (underbilag G) udgøres af den uddata-specificering, som er udviklet af KL i deres projekt Fælles Faglige Begreber. Underbilag G linker derfor til KL's hjemmeside om Fælles Faglige Begreber, hvor man kan finde den nyeste version.

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her