Supplerende materiale

Der er udviklet materiale, der understøtter forskellige aktørers anvendelse af eller viden om metoden.

I oversigten nedenfor finder du forskelligt materiale. Fold punktet ud og læs nærmere.

 

Få et hurtigt overblik over temaerne i udredningsredskabet med denne visuelle oversigt. Oversigten viser de temaer, som udredningen kan tage udgangspunkt i. 

Forsiden af oversigtskort med overtemaer i udredningen, VUM 2.0

Hent oversigtskortet her (pdf)

Hæftet giver dig et samlet overblik over definitionen på begreberne i udredningsmetoden og spørgsmål, der kan tjene som inspiration under udredningen. 

Hent hæftet med udredningstemaer her (pdf)

Hæftet indeholder tre cases, der illustrerer åbning, oplysning og vurdering i tre fiktive sager for borgere med henholdsvis fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, sociale problemer og psykisk funktionsnedsættelse samt fysisk og sundhedsmæssig funktionsnedsættelse.

Hæfte med eksempler.pdf

Kommunernes Landsforening, KL har udviklet en guide, der understøtter både sagsbehandler og udfører i vurderingen af borgerens funktionsevne. Funktionsevneguiden er et supplement til metodehåndbogen og giver et fælles sprog mellem myndighed og leverandør om funktionsevne.

Hent funktionsevneguiden her (pdf)

Kommunernes Landsforening, KL har udviklet et fælleskommunalt indsatskatalog for servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108 og Almenboliglovens § 105.

Hent indsatskataloget her (pdf) 

Borgerpjecen er tiltænkt borgeren, der skal til udredning og kan anvendes som forberedelse til samtalen med socialrådgiveren.

Hent pjecen til borgere (pdf)

Der er desuden udarbejdet en pjece til ledere hos myndighed og udfører. Pjecen giver en kort introduktion til VUM 2.0.

Hent pjecen til ledere her (pdf)

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her