Samlede redskaber

Her finder I de samlede redskaber, som anvendes i projektet "Bedre koordination" (i alfabetisk rækkefølge).

De tre Huse

Redskabet De tre Huse er en version af Signs of Safety-skemaet, der er målrettet børn. De tre centrale spørgsmål: Hvad bekymrer, hvad fungerer og hvad skal der ske, er placeret i tre huse:

  1. Huset med bekymringer
  2. Huset med de gode ting
  3. Drømmehuset.

Afhængigt af, hvad der passer bedst til barnets alder og situation, anvender barnet og den professionelle ord eller tegninger - eller begge dele - til at udfylde husene med de tanker, som barnet aktuelt har om sit liv.

Hent redskabet De tre Huse

Dialoglinealen

Dialoglinealen er et redskab, der har referencer til børnelinealen på den ene side og smileys på den anden side. Linealen kan anvendes i både dialogen med de mindre børn med begrænset verbalt sprog og med større børn og unge samt forældre.

Hent redskabet Dialoglinealen

Dialogredskab – status på arbejdet med kerneelementerne

Dialogredskaberne hjælper til at skabe overblik over, hvordan det går med at arbejde med de enkelte kerneelementer, og kan danne grundlag for prioritering af fokusområder.

Dialogredskab til "Én familie – én indgang"

Dialogredskab til "Sammen om familien"

Implementeringsplan

Implementeringsplanen er et redskab til at skabe klarhed over, hvilke opgaver der skal gennemføres hvornår, og af hvem, for at den valgte model kan implementeres bedst muligt.

Hent redskabet Implementeringsplan

Katalog over prøvehandlinger

I Katalog over prøvehandlinger dokumenteres arbejdet med prøvehandlinger, og der skabes overblik over det afprøvede.

Hent Katalog over prøvehandlinger

Netværkskortet

Netværkskortet anvendes, når barnet/den unge udpeger de personer fra det private og professionelle netværk, som er relevante at inddrage i sagen.

Hent redskabet Netværkskortet

Procesfacilitering – udvikling af prøvehandlinger

I redskabet Procesfacilitering understøttes teamet i at udvikle prøvehandlinger med spørgsmål og procesforslag.

Hent redskabet Procesfacilitering

Tragtmodellen

Tragtmodellen er udviklet til at systematisere sagsbehandlerens løbende faglige udredning i en sag. Den hjælper med at skabe overblik og prioritere i oplysningerne om barnet og familien. Den er ligeledes et redskab til at foretage balancerede risikovurderinger ved både at vægte problemer og ressourcer i den specifikke sag.

Hent redskabet Tragtmodellen

Troldmanden og Feen

Redskabet Troldmanden og Feen bygger på de samme kategorier som De tre Huse, men har en anden grafisk udformning, og det er særligt anvendeligt i samtaler med børn i førskolealderen og i indskolingen.

Hent redskabet Troldmanden og Feen

Ægget

Ægget illustrerer det faglige værktøj, der anvendes til at afdække barnets og familiens behov. Ægget kan bruges i udredningsarbejdet og samtalerne med barnet og forældrene og indeholder områderne: Familie og netværk samt Barnets udvikling.

Hent værktøjet Ægget

Mere viden

Her finder I udgivelser, som kan udgøre relevant baggrundsviden for jeres arbejde med samarbejdsmodellerne "Én familie – én indgang" og "Sammen om familien".

Se den nye håndbog om ICS og udredningsværktøjet

Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet 

Udfordringer i samarbejdet omkring børn og unge med handicap

Social- og Boligstyrelsens tema om inddragelse 

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her