Sammen om familien

Samarbejdsmodellen "Sammen om familien" bygger på fire kerneelementer. Her er der samlet en række metoder, redskaber og praksiseksempler, som kan inspirere til og understøtte jeres arbejde.

I "Sammen om familien" etableres et tæt og systematisk samarbejde med familien omkring afdækningen og den løbende tilpasning af indsatsen til barnets aktuelle behov.

Inddragelse af barnet

Inddragelse af barnet er et vigtigt led i sagsbehandlingen og skal prioriteres. Det overvejes, hvordan inddragelsen kan tilrettelægges på barnets præmisser.

Inspirationsmateriale: Social- og Boligstyrelsens tema om inddragelse

Praksiseksempel: Guide til afholdelse af børnesamtale (kilde: Jammerbugt Kommune)

Praksiseksempel: Guide til afholdelse af opfølgningssamtale (kilde: Jammerbugt Kommune)

Inddragelse af barnets familie og netværk

Løbende afstemning med familien sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i familiens ressourcer, ønsker og behov, og at familien oplever kontrol, initiativ og ansvar i egen sag. Den løbende, mere uformelle kontakt til familien opbygger tillid i samarbejdet mellem rådgiver og familien og sikrer, at familien er opdateret og inddraget.

Metode: Netværksinddragende metoder

Redskab: Netværkskort 

Praksiseksempel: Guide til afholdelse af forældresamtale (kilde: Jammerbugt Kommune)

Praksiseksempel: Guide til afholdelse af opfølgningssamtale (kilde: Jammerbugt Kommune)

Signs og Safety (SoS)

Signs of Safety (SoS) er en metode, som understøtter inddragelse af barnet og familien. Metodens formål er at skabe partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet.

SoS er organiseret omkring tre centrale spørgsmål: Hvad bekymrer, hvad fungerer og hvad skal der ske? - samt spørgsmål, der skal bruges til at vurdere barnets trivsel og sikkerhed. Metoden kan bidrage til mere gennemsigtighed i sager og give familien en øget oplevelse af at blive forstået og inddraget.

Metode: Signs of Safety

Redskab: Feen og Troldmanden

Redskab: De tre Huse

Praksiseksempel: Bedste Håb (kilde: Jammerbugt Kommune)

Integrated Children's System (ICS)

Integrated Children’s System (ICS) er en systematisk og helhedsorienteret metode til sagsbehandling og udredning. Metoden understøtter inddragelse af barnet, familien og netværket.

Udredningsværktøjet i "Sammen om familien" bygger på ICS og understøtter rådgiveren i at inddrage barnet, familien og netværket, så de bliver aktivt medvirkende til at løse barnets og familiens problemer, og/eller i at afdække muligheder for kompensation eller indsatser.

Metode: ICS

Redskab: ICS og udredningsværktøjet

Gode mål i arbejdet med udredning og handleplan

Gode mål for indsatser er væsentlige for arbejdet med at udrede barnets og familiens situation og tilrettelægge et relevant forløb. I målene bliver forventningerne til indsatser, aftaler og ansvar tydelige, og der kan sættes fokus på barnets/den unges ressourcer til at genvinde, fastholde eller udvikle færdigheder og funktioner samt barnet/den unges trivsel.

Redskab: Inspiration til at sætte mål i udredningen og udarbejdelsen af handleplaner, s. 95-99 og 143-147.

Dialoglinealen

Dialoglinealen anvendes til at drøfte barnets trivsel sammen med barnet. Dialoglinealens side med smileys kan bruges til at tale om, hvordan barnet har det generelt, og i forhold til konkrete dele af barnets liv.

Redskab: Dialoglinealen

"Sammen om familien" bygger på tværfaglig praksis og koordination på tværs af forvaltninger, fagcentre og faggrupper i kommunen.

Her finder I redskaber og praksiseksempler, som kan understøtte og inspirere jeres arbejde med at styrke jeres tværfaglige praksis og koordinering.

Sagsforløb

For at sikre en fælles forståelse i kommunen af, hvordan I arbejder med kerneelementerne, laves en beskrivelse af et typisk sagsforløb med angivelse af, hvem der har ansvaret i de forskellige punkter.

I Jammerbugt Kommune har de, med udgangspunkt i "Sammen om familien", arbejdet med sager med børn og unge med handicap i 0-17-årsalderen.

Praksiseksempel: Sagsforløb for opstart og drift af sager med modellen "Sammen om familien" (kilde: Jammerbugt Kommune).

Redskab: Skabelon for sagsforløb med "Sammen om familien" (kilde: Socialstyrelsen med inspiration fra Ishøj og Jammerbugt Kommune)

I "Sammen om familien" arbejdes med et fælles målbillede. Det indebærer, at familien og fagpersonerne har en fælles forståelse af, hvad der er målet for indsatsen, og dermed arbejder i samme retning. 

Her finder I redskaber, metoder og praksiseksempler, som kan understøtte jeres samarbejde med familien om at sætte mål for indsatsen.

Signs of Safety (SoS)

Signs of Safety (SoS) er en metode, som understøtter inddragelse af barnet og familien. Metodens formål er at skabe partnerskab med familien om en løsning, der kan skabe sikkerhed og trivsel for barnet.

SoS er organiseret omkring tre centrale spørgsmål: Hvad bekymrer, hvad fungerer og hvad skal der ske? - samt spørgsmål, der skal bruges til at vurdere barnets trivsel og sikkerhed. Metoden kan bidrage til mere gennemsigtighed i sager og give familien en øget oplevelse af at blive forstået og inddraget.

Metode: Signs of Safety

Redskab: Feen og Troldmanden

Redskab: De tre Huse

Redskab: Bedste Håb (kilde: Jammerbugt Kommune)

Systematisk opfølgning sikrer en løbende tilpasning af indsatsen til barnets aktuelle behov for støtte.

Her finder I praksiseksempler, som I kan lade jer inspirere af i arbejdet med systematisk opfølgning.

Årshjul

Ved hjælp af et årshjul planlægger rådgiver, familie og samarbejdspartnere faste mødeaktiviteter, som skrives ind i årshjulet. Det sikrer systematik i opfølgningen, også i perioder, hvor det for eksempel på grund af personaleudskiftning har været nødvendigt at prioritere rådgivernes tid.

Årshjulet udleveres til forældrene, så de kan have et overblik over aktiviteterne i løbet af året.

Inddragelse af barn og familie i opfølgningen

Inddragelse af barnet og familien i den løbende opfølgning sikrer, at indsatsen tager udgangspunkt i familiens ressourcer, ønsker og behov, og at familien oplever kontrol, initiativ og ansvar i egen sag. Jammerbugt Kommune har udviklet en guide til afholdelse af opfølgningssamtaler.

Praksiseksempel: Guide til afholdelse af opfølgningssamtale (kilde: Jammerbugt Kommune)

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent