Inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag – et inspirationsmateriale

2023

Materialet har til hensigt at inspirere og støtte sagsbehandlere, som skal inddrage børn og unge med autisme i egen sag, og giver forslag til særlige opmærksomhedspunkter og redskaber, der kan være brugbare i myndighedssagsbehandlingen.

Socialstyrelsens inspirationsmateriale om inddragelse af børn og unge med autisme i egen sag beskriver generel viden om autisme og hvilke opmærksomhedspunkter der kan være brugbare i sagsbehandlingen, når barnet eller den unges perspektiv skal inddrages.

Udgivelsen giver inspiration til, hvad man fagligt skal være opmærksom på, når man arbejder med at inddrage barnets perspektiv gennem et tilstræbt indefra-perspektiv. Der præsenteres samtidig en række konkrete redskaber, som kan være med til at understøtte inddragelsen, fx i relation til samtale, spørgeskema og observation samt i forbindelse med, at andre repræsenterer barnets perspektiv. 

Også de faglige overvejelser, man som organisation bør gøre sig, hvis man vil understøtte, at sagsbehandlere i højere grad inddrager børn og unge i egen sag, bliver gennemgået.

Der inddrages cases fra to kommuners arbejde med at understøtte sagsbehandlerens arbejde med at inddrage børn og unge med autisme. Der er særligt fokus på et teoretisk afsæt i forhold til inddragelse samt generel viden om autisme.

Inspirationsmaterialet henvender sig primært til sagsbehandlere, ledere eller udviklingskonsulenter på børne-  og ungeområdet. Det vil også være relevant at hente inspiration fra materialet i forhold til at inddrage børn og unge med andre typer af handicap.

Inspirationsmaterialet er udarbejdet af Socialstyrelsen med faglig sparring og kvalificering fra repræsentanter fra: Københavns professionshøjskole, VIA University College, Landsforeningen Autisme, Autismecenter Nord-Bo, Center for Autisme, VIVE Det nationale forsknings og analysecenter for velfærd, Langagerskolen, Middelfart kommune – Familieafdelingen, Hvidovre kommune – Center for børn og familier og Københavns kommune – Borgercenter Handicap.

Hent inspirationsmaterialet