Redskaber til mødefacilitering

For at understøtte forbedringsarbejdet i kommunerne har Social- og Boligstyrelsen udviklet nogle redskaber, som anvendes på møder, hvor man drøfter prøvehandlinger.

Dialogredskaberne hjælper til at skabe overblik over, hvordan det går med at arbejde med de enkelte kerneelementer. De kan danne grundlag for prioritering af fokusområder.

I redskabet "Procesfacilitering" understøttes teamet i at udvikle prøvehandlinger med spørgsmål og procesforslag. I "Katalog over prøvehandlinger" dokumenteres arbejdet med prøvehandlinger, og der skabes overblik over det afprøvede.

Hent redskaberne:

Dialogredskab – Status på arbejdet med kerneelementerne (SOF)

Dialogredskab – Status på arbejdet med kerneelementerne (EFEI)

Procesfacilitering – udvikling af prøvehandlinger

Katalog over prøvehandlinger

Kontakt

Dorthe Bevensee
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her