E-læringsforløb i Voksenudredningsmetoden

Socialstyrelsen har udarbejdet et e-læringsforløb om voksenudredningsmetoden (VUM 2.0). E-læringsforløbet giver indsigt i metodens faser og redskaber.

E-læringen er udviklet i forbindelse med Socialstyrelsens videreudvikling af VUM og inkluderer også elementerne fra Fælles Faglige Begreber, der er indarbejdet i metoden i forbindelse med videreudviklingen. Formålet med e-læringen er at formidle metodens indhold på en overskuelig og let tilgængelig måde.

E-læringsforløbet i VUM henvender sig til dig, der er:  

⬤   Kommunal myndighedssagsbehandler på voksenområdet 
⬤   Leder af kommunal myndighed på voksenområdet
⬤   It-ansvarlig eller systemsuperbruger på VUM 2.0
⬤   Medarbejder på socialt tilbud for voksne
⬤   Leder af socialt tilbud for voksne

Du kan bruge farvekoden ud for den målgruppe, du tilhører, til at orientere dig om, hvilke e-læringsmoduler der er relevante for dig. Desuden fremgår det indledningsvist i hvert af de i alt 14 moduler, hvilken målgruppe modulet særligt henvender sig til. 

Modul 1: Formålet med VUM 2.0 og FFB
Modul 2: Recovery i VUM 2.0
  
Modul 3: Implementering af VUM 2.0 i praksis
  
  
Modul 4: Data i VUM 2.0 og FFB
  
Modul 5: Sagsåbning
  
  
  
Modul 6: Borgerens ønsker, håb og drømme
  
  
  
Modul 7: Temaer i udredningen
Modul 8: Sagsoplysning - formål og opbygning
  
  
  
Modul 9: Funktionsevnevurdering og scoring
  
Modul 10: Handleplan
  
  
  
Modul 11: Borgerrettede formål og mål
  
Modul 12: Sagsvurdering og afgørelse
  
  
  
Modul 13: Udfører - bestilling og dokumentation
  
Modul 14: Status og opfølgning
  

Om e-læringsforløbet

E-læringsforløbet er bygget op om en række oplæg, grafiske illustrationer, små øvelser og quizzes samt bidrag fra borgere og fagpersoner på området.

E-læringsforløbet kan anvendes som:

  • Introduktion til VUM 2.0
  • Genopfriskning af VUM 2.0
  • Supplement til anden undervisning

Vi anbefaler, at du læser metodehåndbogen til VUM 2.0 for en mere dybdegående indføring i metoden og den juridiske ramme omkring brugen af metoden.

Hent metodehåndbogen til VUM 2.0

Find cases og øvelser i brugen af VUM 

VUM 2.0

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte os via vores kontaktformular, hvis du har spørgsmål til e-læringsmodulerne.

Kontakt Socialstyrelsen her

Kontakt

Maj-Britt Lundum Storm
Specialkonsulent
Voksne