Ansøgningspuljen til ekstra hjælp til kommuner med mange børnesager

Ansøgningspuljen skal støtte kommuner med mange udsatte børn og unge i indfasning og implementering af Børnene Først, herunder at understøtte god sagsbehandling og faglig ledelse. Med støtte fra ansøgningspuljen følger et skræddersyet rådgivningsforløb.

Fordelte tilskud

Se oversigt over fordelte tilskud her

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 7. november 2022 kl. 12.00.

Formål

Ansøgningspuljens formål er at støtte kommuner med mange udsatte børn og unge i indfasning og implementering af Børnene Først, herunder at understøtte god sagsbehandling og faglig ledelse.

Hvem kan søge (ansøgerkreds)?

Kommuner.

Ansøgere prioriteres ud fra deres placering i Bilag A, som er opgjort på baggrund af andel udsatte børn og unge i kommunerne. Det forventes, at der ydes støtte til 7 til 8 kommuner.

Målgruppe

Udsatte børn og unge.

Projektperiode

1. januar 2023 til 31. december 2024.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan søges om støtte til udgifter i forbindelse med implementering af barnets lov, herunder fx til vikardækning, efteruddannelse og midlertidig styrkelse af bemanding.

Midler til fordeling

14,3 mio. kr.

Udbetaling af tilskud

Tilskuddet udbetales som udgangspunkt på baggrund af udgiftsbehov. Ved ansøgning indtastes budgettet fordelt på kvartaler. Udbetaling vil følge den kvartalvise opdeling, som er angivet i budgettet.

Finanslovskonto

§ 15.26.35.10.

Tidshorisont

Det forventes, at ansøgere modtager svar på ansøgning i december 2022.

Bilag

Der foretages en vurdering af projektet ud fra oplysningerne i ansøgningen. Bilag til ansøgningen indgår alene i vurderingen, såfremt det fremgår af ansøgningsvejledningen, at ansøger skal eller kan indsende specifikke bilag. Øvrige bilag, som fremsendes, vil således ikke indgå i sagsbehandlingen.

Adgang til at ansøge

Du kan allerede nu udarbejde din ansøgning i den medfølgende word-skabelon, og indsende denne i PDF-format. Budgettet indtastes i excelarket.

Denne ansøgningspulje skal ansøges via Tilskudsportalen.

Informationsmøde

Social- og Boligstyrelsen afholder et virtuelt informationsmøde om ansøgningspuljen den 25. oktober 2022 kl. 12.30-13.30.

Se slideshow fra informationsmøde her

Kontakt

Tilskudsadministration