Tæt kontakt og hyppig opfølgning

God dialog med barn og familie og en hyppig opfølgning på barnets udvikling og trivsel er centralt for at igangsætte en rettidig forebyggende indsats. Den tætte kontakt er også en vigtig forudsætning for senere løbende justeringer.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk