Seks faglige kernekomponenter i den tidlige osporing

Håndbogen skildrer seks kernekomponenter, som understøtter en fokuseret og systematisk opsporingspraksis på småbørnsområdet.

Få mere at vide på social.dk

Indholdet på denne side er flyttet til Social- og Boligstyrelsens vidensplatform social.dk

Gå til social.dk