Børn og unges rettigheder

Vi udgiver løbende udgivelser om børn og unges rettigheder. Hold øje med udgivelserne på siden her.

Som følge af, at barnets lov er trådt i kraft, har vi udgivet en guide til personale i dagtilbud og grundskole for at understøtte deres inddragelse af børn og unge, og for at oplyse om andre opmærksomhedspunkter der er relevant for målgruppen i forbindelse med loven. 

I guiden vejleder vi om hvordan man som fagperson bedst griber underretninger og efterfølgende støtte an og om hvilke aspekter af barnets lov man i øvrigt skal være opmærksom på, når man arbejder som fx lærer eller pædagog.

Find guiden her

I regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har vi udarbejdet seks videoer til børn og unge i alderen 10-17 år om deres rettigheder, hvis de får en sag i kommunen.

Videoerne er velegnede som redskab for den voksne i kontakten med barnet eller den unge, som skal mødes med en rådgiver fra kommunen. De kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm.

 

Videoerne kan findes her

Find også postkort og plakater til både børn og unge og fagpersoner.

Find også videoerne på grønlandsk her samt tre oplysningsfoldere til forældre med grønlandsk baggrund

Børn og unge skal vide, hvad den nye barnets lov betyder for dem – og det skal deres forældre også. For at gøre det nemmere for kommunerne at orientere familier, der har en sag i kommunen, om barnets lov og hvad den betyder for dem, har Social- og Boligstyrelsen udarbejdet to brevskabeloner – én målrettet forældre, og én målrettet børn og unge. Skabelonerne understreger bl.a. de rettigheder, der følger med barnets lov, og sætter spot på reglerne om inddragelse af børn og unge.   

Skabelonerne er tilgængelige i Word-format og er tænkt som inspiration. De kan derfor tilpasses af den enkelte kommune efter behov.

Brevskabelon - infobrev om barnets lov til forældre

Brevskabelon - formidling af barnets lov til børn og unge

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her