Plejeforælder

Som plejeforælder inviterer du et eller flere børn eller unge ind i din hverdag og familie. Barnet eller den unge bor hos dig fast eller enkelte dage engang i mellem.

Hvem kan blive plejeforælder?

Alle voksne kan som udgangspunkt blive plejeforældre. Du kan være enlig eller I kan være et par.

Hvad er en plejeforælder?

Som plejeforælder inviterer du et eller flere børn eller unge med behov for særlig støtte og omsorg ind i din hverdag og familie. Det kan være fuld tid, hvor barnet eller den unge bor hos dig fast og er en del af din almindelige hverdag. Det kan også være i form af kortere ophold, i eksempelvis weekender eller ferier, hvor du giver barnet eller den unge og forældrene et pusterum. Det er meget forskelligt, hvad plejeopgaven for det enkelte barn eller unge indebærer. 

Børn og unge, der bor i en plejefamilie, har ligesom alle andre børn og unge brug for nærvær og omsorg. Derudover vil mange børn eller unge have vanskeligheder, som gør, at de også har brug for et behandlingsforløb eller andre former for ekstra støtte. Plejeforældre aflønnes med vederlag, der fastsættes efter omfanget af plejeopgaven. Det afhænger blandt andet af, om kommunen vurderer, om du kan have et arbejde samtidig med, at barnet eller den unge bor hos dig. Herudover får du dækket de udgifter, der er forbundet med at have barnet eller den unge boende.

Du har krav på og pligt til at deltage i efteruddannelse og kommunen skal støtte dig med blandt andet råd og vejledning. Du vil få støtte igennem hele den periode, hvor barnet eller den unge bor hos dig.

Det er også muligt at blive plejeforælder til børn eller unge, du kender i forvejen. Det kan du læse mere om under netværksplejeforælder.

Hvordan bliver du en plejeforælder?

Du skal godkendes for at kunne blive plejeforælder. I forbindelse med godkendelsen skal du også deltage i et gratis fire-dages kursus. Formålet med kurset, at du får indsigt og viden om, hvad det vil sige at være plejeforælder, hvordan du kan skabe trygge og stabile rammer samt få viden om, hvad det kan betyde for din hverdag og familie.

Det er et af fem socialtilsyn, der står for godkendelsen. Du kan læse mere om, hvordan det foregår og hvor du skal henvende dig via linket til socialtilsynet i din region nedenfor.  Det er også her, du kan ansøge om at blive plejeforælder:

Socialtilsynet i region Midt

Socialtilsynet i region Nordjylland

Socialtilsynet i region Hovedstaden

Socialtilsynet i region Sjælland

Socialtilsynet i region Syddanmark

Læs mere om plejefamilier

Vil du vide noget om, hvad livet som plejefamilie indebærer, og hvilken betydning det kan have for familien at være plejefamilie? Så er der her seks film, der kan give dig et indblik.

Film om at være plejefamilie

Kontakt

Jonathan Damm Aagaard Seldorf
Fuldmægtig

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm

Hvad er hjerteforældre?

Her kan du på under et minut høre, hvad det vil sige at være hjerteforælder.