Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

2024

Anbefalingerne sætter fokus på de mange hensyn og faktorer, der skal balanceres, når et barn eller en ung skal skifte anbringelsessted. Det kræver et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde at sikre, at skiftene bliver så skånsomme som muligt. Anbefalingerne henvender sig til alle ledere og fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Når et barn eller en ung skal skifte anbringelsessted er det vigtigt at sikre tidlig og løbende inddragelse af både barnet eller den unge og deres forældre.

Det tværgående arbejde spiller en central rolle i forhold til at koordinere og samarbejde om gennemførelsen af skiftet, så der overleveres viden og findes løsninger, som sikrer, at skiftet bliver så skånsomt som muligt og er til barnets eller den unges bedste.

Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen indkredser god faglig praksis og handlemuligheder, når der skal ske et skift i barnets eller den unges anbringelse.

De fem anbefalinger lyder:

  • Inddrag barnet eller den unge i processen
  • Involvér forældrene i processen
  • Involvér det professionelle og private netværk omkring barnet eller den unge i planlægningen af skiftet
  • Kortlæg barnets eller den unges fællesskaber, relationer og livshistorie
  • Indhent og overlevér viden om barnets eller den unges udvikling, læring og sundhed

  Model der illustrerer de fem anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

Hent publikationen her: 

Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen 

En fælles introduktion til anbefalingerne

Formålet med anbefalingerne er at sætte en faglig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i barnets og den unges hverdag og liv, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelsen.

Et gennemgående fokus for anbefalingerne er derfor inddragelsen af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om. I Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen kan du læse mere om den strategiske og faglige retning, få et indblik i barnets lov på anbringelsesområdet og det faglige afsat for anbefalingerne.

Hent Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen her:

Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

En del af de samlede anbefalinger om god kvalitet i anbringelsen

Anbefalinger om skånsomme skift er en ud af tre publikationer om god kvalitet i anbringelsen.

Find de øvrige anbefalinger og vores dialogredskab nedenfor:

Se Anbefalinger om den gode anbringelse

Se Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

Se dialogredskab til samtaler om beslutninger vedrørende hverdagslivet for børn og unge anbragt uden for hjemmet