Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

2024

Anbefalingerne tager udgangspunkt i, at alle forældre har ressourcer og gerne vil være de bedst mulige forældre for deres barn – uanset årsagen til anbringelsen. Anbefalingerne har derfor bl.a. fokus på, at relationen mellem barn og forældre opretholdes, hvis det er muligt og til barnets bedste.

Anbefalingerne indkredser god faglig praksis og handlemuligheder i relation til samarbejdet med forældre til børn, der er anbragt uden for hjemmet. Der er ikke mindst fokus på den støtte, der kan være behov for både op til og under et anbringelsesforløb.

Både barnet eller den unge og forældrene kan fx have brug for støtte til at vedligeholde deres relation og til at håndtere den sorg og livsomvæltning, der kan være forbundet med anbringelsen.

Forældre med et barn i anbringelse kan have meget forskellige forudsætninger for at arbejde med deres forældrekompetencer og familiens situation. Men anbefalingerne tager afsæt i, at alle forældre har ressourcer og gerne vil være de bedst mulige forældrefor deres barn - uanset årsagen til anbringelsen.

Støtten kan fx hjælpe forældrene med at navigere i deres forældreidentitet og skabe gode rammer for at håndtere relationen og samværet mellem forældre og barn under anbringelsen.

De fem anbefalinger lyder:

  • Opbyg et inddragende og koordinerende forældresamarbejde
  • Arbejd ud fra en krise- og traumebevidst tilgang
  • Anerkend og aktivér forældrenes ressourcer og viden om deres barn
  • Tilbyd tæt og tidlig tilpasset støtte til forældrene under anbringelsen
  • Oprethold relationen mellem barn og forældre, hvis det er muligt og til barnets eller den unges bedste.

Model der illustrerer de fem anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

Hent publikationen her:

Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

En fælles introduktion til anbefalingerne

Formålet med anbefalingerne er at sætte en faglig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i barnets og den unges hverdag og liv, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelsen.

Et gennemgående fokus for anbefalingerne er derfor inddragelsen af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om. I Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen kan du læse mere om den strategiske og faglige retning, få et indblik i barnets lov på anbringelsesområdet og det faglige afsat for anbefalingerne.

Hent Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen her: 

Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

En del af de samlede anbefalinger om god kvalitet i anbringelsen

Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre er en ud af tre udgivelser om kvalitet i anbringelsen.

Find de øvrige anbefalinger og vores dialogredskab nedenfor:

Se Anbefalinger om den gode anbringelse

Se Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

Se dialogredskab til samtaler om beslutninger vedrørende hverdagslivet for børn og unge anbragt uden for hjemmet