Anbefalinger om den gode anbringelse

2024

Anbefalingerne indkredser god faglig praksis og handlemuligheder i arbejdet med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Formålet med anbefalingerne er at sætte faglig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle kan være med til at sikre god kvalitet under selve anbringelsen.

Alle børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet, har behov for at blive støttet af nære voksne omkring dem for at sikre, at de får de samme muligheder for trivsel, udvikling og læring, som alle andre børn.

Det kræver et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, hvor alle fagprofessionelle omkring børnene arbejder sammen om at skabe den bedste kvalitet i den enkelte anbringelse.

Anbefalingerne om den gode anbringelse indkredser god faglig praksis og handlemuligheder i arbejdet med børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

De fem anbefalinger lyder:  

  • Understøt tilknytning til dagtilbud, skole, uddannelse, og fritidsjob
  • Understøt adgang til sociale fællesskaber uden for anbringelsesstedet
  • Vedligehold og støt relationen til det nære netværk, familie og venner
  • Skab kontakt til voksne på anbringelsesstedet i trygge og hjemlige rammer
  • Styrk barnets eller den unges forståelse af eget ophav og egen historie

 

  Model der illustrerer de forskellige anbefalinger om den gode anbringelse

Hent publikationen her:

Anbefalinger om den gode anbringelse

En fælles introduktion til anbefalingerne

Formålet med anbefalingerne er at sætte en fag­lig retning for, hvordan ledere og fagprofessionelle, som har en rolle i barnets og den unges hverdag og liv, kan være med til at sikre god kvalitet i anbringelsen.

Et gennemgående fokus for anbefalingerne er derfor inddra­gelsen af de børn, unge og forældre, som det drejer sig om. I Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen kan du læse mere om den strategiske og faglige retning, få et indblik i barnets lov på anbringelsesområdet og det faglige afsat for anbefalingerne. 

Hent Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen her:

Introduktion til anbefalinger til god kvalitet i anbringelsen

En del af de samlede anbefalinger om god kvalitet i anbringelsen

Anbefalinger om den gode anbringelse er en ud af tre publikationer om god kvalitet i anbringelsen.

Find de øvrige anbefalinger og vores dialogredskab nedenfor:

Se Anbefalinger om skånsomme skift i anbringelsen

Se Anbefalinger om samarbejde og støtte til forældre med børn i anbringelse

Se dialogredskab til samtaler om beslutninger vedrørende hverdagslivet for børn og unge anbragt uden for hjemmet