Anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen – børn, unge og familier i udsatte positioner

2024

Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til kvalitet i sagsbehandlingen for børn, unge og familier i udsatte positioner henvender sig til børne- og ungerådgivere og ledere på området. De 18 anbefalinger skal bidrage til at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet 18 anbefalinger til sagsbehandlingen i forhold til børn, unge og familier i udsatte positioner. Formålet med anbefalingerne er overordnet at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen til gavn for denne gruppe af borgere.

Udgivelsen henvender sig til børne- og ungerådgivere og ledere på området. Anbefalingerne er bygget op efter Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen; inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

Udgivelsen indeholder både hjælperedskaber og konkrete forslag til, hvordan børne- og ungerådgiverne kan omsætte anbefalingerne i deres sagsarbejde, samt et kapitel der sætter fokus på det ledelsesmæssige ansvar for at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.

Anbefalingerne tager afsæt i barnets lov, i forsknings- og erfaringsbaseret viden samt i Partnerskab om Børnene Førsts  Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen