Adoption uden samtykke – inspirationsmateriale til kommuner (3. udgave)

Social- og Boligstyrelsen2024

Inspirationsmaterialet skaber overblik over gældende lovgivning og sagsbehandlingen på området og kan understøtte de kommunale fagpersoner, der arbejder med sager, hvor adoption uden samtykke overvejes.

Bestemmelserne om adoption uden samtykke har hovedformålet at sikre børn, der ellers ville have været anbragt uden for hjemmet i en længere årrække, en mulighed for kontinuitet og stabilitet i de tilfælde, hvor det vurderes, at forældrene er varigt ude af stand til at varetage omsorgen for barnet, eller hvor barnet har opnået en tilknytning til plejefamilien, der vil være skadelig at bryde.

Adoption uden samtykke er et kompliceret felt. Det er reguleret i forskellige, men forbundne lovområder, og involverer mange aktører. Der er store krav til sagsbehandlingen, fordi det er en meget indgribende beslutning. Mange kommuner har begrænset praksiserfaring på området, og børne- og ungerådgivere står over for svære spørgsmål, som ikke nødvendigvis har rigtige eller forkerte svar. Inspirationsmateriale skal fagligt understøtte og inspirere kommunale børne- og ungerådgivere og andre fagpersoner i at arbejde med sager, hvor adoption uden samtykke i sager er relevant eller overvejes.

Materialet består af fem kapitler. Kapitel 1 gennemgår lovgivningen på området, herunder forskellen på de forskellige typer af sager om adoption uden samtykke. Kapitel 2 gennemgår de forskellige sagsbehandlingsskridt hos de involverede myndigheder i sager om adoption uden samtykke. Kapitlet indeholder en række opmærksomhedspunkter og tips til praksis, som kommunale fagpersoner kan inspireres af. Kapitel 3 gennemgår forældrekompetenceundersøgelser og tilknytningsundersøgelser i sager om adoption uden samtykke, herunder hvad undersøgelserne består af og tips til praksis om undersøgelsernes udførsel. Kapitel 4 gennemgår, hvad der i tidligere sager er lagt vægt på i afgørelser om adoption uden samtykke. Kapitlet indeholder også en række praksisdilemmaer, som fagpersoner kan møde i disse sager. Kapitel 5 præsenterer en række forskningsresultater og -projekter fra Danmark og Norge om adoption uden samtykke.

Inspirationsmaterialet er målrettet kommunale børne- og ungerådgivere og ledere, som er involveret i sager om adoption uden samtykke. Materialet kan også være relevant for medlemmer af kommunernes børne- og ungeudvalg, der behandler indstillinger om adoption uden samtykke.