Webinarer

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv samler og formidler aktuel viden om udsatte børn, unge og deres familier.

Webinarer om børneinddragelse og udsatte børns liv

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv samler og formidler aktuel viden om udsatte børn, unge og deres familier. Hvis du er interesseret i at få indblik i en række centrale forskningsprojekter om udsatte børns og familiers liv, kan du se eller gense Videnscentrets webinarer.

Se introduktionerne nedenfor og links til de forskellige webinarer.

Webinaret tager udgangspunkt i en vidensindsamling om forældres inddragelse i myndighedssagsbehandling – set ud fra forældrenes eget perspektiv.

Vidensindsamlingen er målrettet fagprofessionelle på børne- og ungeområdet, som arbejder med sagsbehandling og den findes her: Udgivelser

Der er tale om en systematisk indsamling af viden om forældres oplevelse af myndighedssagsbehandling, når deres barn har en børnesag. Inddragelse af forældre har betydning for både kvaliteten af sagsbehandlingen samt udbyttet af den eller de sociale indsatser, som skal hjælpe barnet, den unge eller familien i trivsel.

Vidensindsamlingen er baseret på 38 nationale, nordiske og internationale studier fra perioden 2012 til 2022.

Webinaret blev afholdt den 23. januar 2024.

Hvorfor er det så svært at måle effekter på anbringelsesområdet? Det er udgangspunktet for en diskussion i dette webinar, som præsenterer resultater fra to analyser, der alligevel gør et forsøg.

Den ene ser på foranstaltninger til børn i familiepleje. Det kan være støtte direkte til barnet eller til plejeforældrene. Hvilken betydning har denne støtte for børnenes trivsel?

Forskningen finder blandt andet positive effekter på børnenes trivsel, når plejeforældrene modtager psykologbaseret supervision, samt et fald i hyperaktive problematikker, når børnene får specialundervisning i skolen.

Den anden analyse måler, hvad det betyder for anbragte børns skoleresultater, om de er i familiepleje eller på institution. Analysen viser blandt andet, at børn i familiepleje i højere grad fortsætter på ungdomsuddannelse, alene fordi de er i familiepleje frem for på institution.

Webinaret blev afholdt d. 15. september 2021.

Kommunernes arbejde med tidlige forebyggende indsatser for udsatte børn og unge er komplekst, viser evalueringer.

Kommunerne kan omstille til en forebyggende praksis ved blandt andet at sætte ind tidligt i problemudviklingen og ved at tænke forebyggelse ind i alle led af sagsbehandlingen.

Vi ved, at det tværfaglige samarbejde er vigtigt i forhold til en helhedsorienteret vurdering af barnets og familiens behov. Vi ved også, at en systematisk, tværfaglig udredning, der inddrager alle relevante faggrupper, er vigtig, både når man iværksætter tidlige indsatser og børnefaglige undersøgelser og kontinuerligt gennem sagsforløbet.

Afsættet for oplægget er en rapport om erfaringerne fra 18 kommuner og et inspirationskatalog, der ligger i forlængelse af rapporten. Begge er udarbejdet af VIVE for Socialstyrelsen i 2020.

Webinaret blev afholdt d. 7. oktober 2021.

Målet med Børnefrikommuneforsøget har været at omlægge det børnesociale arbejde, så der bruges færre ressourcer på dokumentation og anden administration.

I stedet skal den nære relation til og inddragelse af familien opprioriteres sammen med hurtig og fleksibel sagsbehandling.

Evalueringen viser, at kommunerne faktisk er kommet langt. Sagsbehandlerne har meget mere tid med familierne end før. De kommer tidligere ind i sagen, de får hurtigere taget beslutning om indsats, og måden at arbejde på giver større gennemsigtighed i sagen for forældre og barn.

Webinaret blev afholdt d. 27. oktober 2021.

Hvad ved vi om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet i Danmark?

Det er udgangspunktet for dette webinar om hvilke faktorer, der skaber kvalitet i sagsbehandlingens forskellige processer, og hvilke forhold der er af betydning, når sagsbehandlingen skal styrkes.

Oplægget kommer rundt om kvalitet i den faglige udredning, valg af indsats og opfølgning og belyser blandt andet også betydningen af ledelse og organisering i det tværfaglige samarbejde i sagsbehandlingen. Oplægget tager udgangspunkt i rapporten Kortlægning af viden om kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet. 

Webinaret blev afholdt d. 22. november 2021.

I dette webinar præsenteres resultaterne fra en stor undersøgelse, som kortlægger fund og resultater vedrørende udsatte unges inddragelse i egen sag.

Det giver et indblik i, hvad der karakteriserer de unge, som føler sig godt eller dårligt inddraget. Der er udgivet en rapport om undersøgelsen, som er tilgængelig hos VIVE.

Derudover hører vi om projektet Bedre Børneinddragelse, hvor Børns Vilkår i samarbejde med en række kommuner har arbejdet målrettet på at styrke inddragelsen af udsatte børn og unge. En af projektkommunerne, Roskilde, deler deres konkrete praksiserfaringer om, hvordan de arbejder med området.

Webinaret blev afholdt d. 8. december 2021.

Kontakt

Lotte Hestbæk
Chefkonsulent