National konference om børneinddragelse og udsatte børns liv

”Børn og unges møde med fagpersoner – hvordan gør vi det bedre?” Med den overskrift holder Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv konference den 23. maj 2024 i Odense. Videnscenteret sætter fokus på børnenes liv og mødet med dem.

Tilmelding til konferencen er lukket grundet stor interesse og meget lang venteliste!

Hvordan hjælper vi bedst børn og unge i udsatte positioner? Og hvordan kan vi i praksis arbejde med, at børn og unge på tværs af alder og udfordringer står centralt i egne sager, og at deres perspektiver og fortællinger bliver hørt, taget alvorligt og får indflydelse på beslutninger vedrørende deres liv?

De spørgsmål står centralt, når Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, der drives af Social- og Boligstyrelsen, VIVE og Børns Vilkår, holder en stor, national konference. Her sætter vi fokus på det liv, som børn og unge i udsatte positioner lever, de udfordringer, de kan stå over for, og de faktorer, der kan påvirke deres situation.

På dagen vil du få et samlet indblik i ny viden om børneinddragelse og livet for børn og unge i udsatte positioner, nye perspektiver og konkrete værktøjer til redskabskassen – og selvfølgelig mulighed for at netværke med andre, der også er optaget af feltet.

Konferencen henvender sig til dig, der som fagperson eller leder arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Det kan være inden for myndigheds- og almenområdet, gennem interesseorganisationer og frivilligt arbejde eller andre steder, hvor der er fokus på mødet med børn og unge.

Det kan du opleve på dagen

Som hovedtaler vil Bez Martin, der er chef for inddragelse v. Anna Freud National Centre for Children and Young People i London og leder af netværket ´Leading Lundy´, fortælle om erfaringerne med at implementere Laura Lundys model for børneinddragelse i England.

Dagens anden hovedtaler er Anne Marie Villumsen, seniorforsker i VIVE, der vil zoome ind på de metoder, der findes til at tilvejebringe børns perspektiver, og ud fra forskningslitteraturen pege på tommelfingerregler og etiske overvejelser i anvendelsen af dem og fordele og ulemper ved de enkelte metoder og tilgange. 

Endelig bliver der også mulighed for at høre personlige fortællinger fra dem, det handler om – børnene og de unge. 

Seks sessioner og workshops med viden

På dagen får du også mulighed for at dykke ned i nogle af de emner, der optager dig mest, når vi afholder seks aktuelle videnssessioner og workshops med forskellige temaer og form. Du kan deltage i to af dem:

 1. Konkrete redskaber til inddragelse af børn og unge i egen sag
 2. Inddragelse af yngre børn
 3. Formidling af vanskelige emner til børn og unge i udsatte positioner
 4. Samvær mellem børn i anbringelse og deres forældre
 5. Hvordan kan vi støtte børn og unge i udsatte positioner i deres skolegang?
 6. Ungestøtte

Praktisk

Konferencen ”Børn og unges møde med fagpersoner – hvordan gør vi det bedre?” holdes den 23. maj 2024 i Odeon i Odense fra kl. 9-15:50

Deltagelse koster 625 kr. (ekskl. moms)

Tilmeldingsfrist: Tilmelding lukket

Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv var den 29. august 2022 vært ved konferencen om Børneinddragelse og udsatte børns liv. Med afsæt i dansk og international viden fra forskning og praksis blev der sat fokus på muligheder og udfordringer med inddragelse i det børnesociale arbejde. Deltagere ved konferencen kunne opleve oplæg fra:

 • Astrid Krag, daværende Social- og Ældreminister
 • Laura Lundy, professor fra Queens University i Belfast og University College Cork.
 • Tea Torbenfeldt Bengtsson, professor MSO I VIVE
 • Hanne Warming, professor ved Roskilde Universitet
 • En gruppe unge mennesker fra C:NTACT

På programmet var også en række videnssessioner, som præsenterede både viden fra forskning og praksis om inddragelse af børn i det sociale arbejde. Overskrifterne på de i alt seks sessioner var: Inddragelse af børn og unge med funktionsnedsættelser, Børneinddragelse set fra barnets perspektiv, Børns fortællinger på BørneTelefonen om svigt, Adoption som indsats, Børneperspektiver i familieretlige sager samt Trivsel blandt anbragte børn og unge og vigtige elementer i den gode anbringelse.

Oplæg fra konferencen kan rekvireres ved at skrive til: mawp@socialstyrelsen.dk

Hør Astrid Krag og de tre organisationer bag videnscenteret fortælle om børneinddragelse i denne reportage fra konferencen:

Kontakt

Anne Erbs Haagensen
Fuldmægtig