Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen LISTEN

2024

Udgivelsen er en udvidet ordliste til børn og unge, der har en sag i kommunen, og den giver forklaringer på ord som ”rådgiver”, ”bisidder” mv. Listen kan styrke inddragelsen af børn og unge i egen sag ved at øge deres forståelse af både ”systemet” og deres egne rettigheder.

I ordlisten præsenteres og forklares nogle af de ord, som børn, unge og deres familier kan støde på i mødet med kommunen. Eksempelvis forklares ord og betegnelser som ”rådgiver”, ”barnets lov” og ”bisidder” i et børnevenligt sprog og med henvisning til, hvor barnet kan søge yderligere information.

Listen kan anvendes af børne- og ungerådgivere, fagpersoner på almenområdet, forældre og plejeforældre mm. som et redskab i dialogen med barnet eller den unge om, hvad det vil sige at have en sag i kommunen. Listen kan styrke inddragelsen af børn og unge i egen sag ved at øge deres forståelse af både ”systemet” og deres egne rettigheder.

Ordforklaringerne understøttes af tegninger, der er udarbejdet i samme grafiske udtryk som den videoserie, som Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv har udgivet i januar 2024.

Se videoserien her

Listen kan anvendes som et supplement til visning af videoerne eller som et selvstændigt redskab, der henvender sig til børn og unge mellem 10 og 17 år i sprog og format.

Det anbefales, at listen gennemgås med barnet eller den unge af en voksen ved udlevering. Barnet eller den unge kan herefter anvende udgivelsen som opslagsværk, når de eksempelvis bliver i tvivl om deres rettigheder eller betydningen af ord.

Vejledning til print

Listen skal printes og foldes som en pjece i A5 format, der kan udleveres på møder med børn og unge. For print vælg ”Print på begge sider” i A4 format, og vælg ”vend efter kort kant” (indstillingen hedder også "top - top" eller "head to head”).

Bemærk, at den printvenlige liste ikke er læsevenlig i digitalt format, da den er publiceret specifikt til fysisk udlevering.

Hent publikationen

Listen er udarbejdet i en webtilgængelig udgave, som du finder herunder. Det anbefales dog, at listen udleveres til børn og unge i fysisk form, da den primært er udarbejdet som samtaleredskab i mødet med en voksen.

Digital udgave - Ord der er gode at kende når du skal tale med nogen fra kommunen LISTEN