Tag hverdagen tilbage

Ældre Landsdækkende Digitale og telefoniske indsatser Kulturelle og sociale arrangementer

Mange ældre sidder lige nu alene i deres boliger og er aktuelt afskåret fra et aktiv liv med fritidsinteresser og familiebesøg. Det vækker bekymring hos Ergoterapeutforeningen, som har udviklet en guide til ældre mennesker i denne coronatid.

Målgruppe: Ensomme/isolerede ældre i eget hjem

Leverandør: Ergoterapeutforeningen

Beskrivelse af indsatsen

Alle har behov for en meningsfuld hverdag og det bedst mulige liv uanset livssituation.

Ergoterapeutforeningen har stor opmærksomhed på, at mange ældre vil opleve at være isoleret i lang tid fremover, idet coronavirus er iblandt os længe endnu.

Betydningen af aktiviteter for at opretholde en meningsfuld hverdag kan og skal ikke undervurderes - heller ikke, når der er coronavirus iblandt os. Ergoterapeutforeningen vil således opfordre til, at der findes alternative veje til at facilitere og understøtte, at graden af den oplevede isolation bliver mindst mulig.

Inspiration til aktiviteter i hjemmet

Ergoterapeutforeningen har derfor lavet en guide med aktiviteter, som kan sættes i værk i hjemmet - nogle af dem med lidt hjælp.

Formålet med guidens aktiviteter er, at ældre borgere kan bevare deres fysiske, psykiske og sociale sundhed og ikke mindst livskvalitet bedst muligt i en svær tid.

God respons

Ergoterapeutforeningen har fået god respons på guiden fra ergoterapeuter, som fx arbejder med forebyggelse og aktører, som har fokus på ensomhedsproblematikker på ældreområdet.

Guiden er tænkt som inspiration og er målrettet ældre som bor alene, men kan også være relevant for pårørende og medarbejdere, fx ansatte i hjemmeplejen.

Hent guiden på Ergoterapeutforeningens hjemmeside (pdf)

Guiden indgår desuden i et katalog, som Videnscenter for Værdig Ældrepleje har udgivet.

Kontakt

Chefkonsulent Ulla Garbøl, Ergoterapeutforeningen, ug@etf.dk, tlf. 53 36 49 25

Kommunikationsansvarlig Luise Bæhrenz Hjort, lh@etf.dk, tlf. 53 36 49 42

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?