Formidling på biblioteker

Ældre Sjælland Kulturelle og sociale arrangementer Indsatser på sociale tilbud og plejecentre

Forbundet Kultur og Information har søsat et nyt projekt rettet mod ældre, som skal gøre det nemmere for ældre at bruge de tilbud, som et bibliotek kan tilbyde i forhold til fysiske materialer og digitale ressourcer.

Målgruppe: Ældre, der oplever ensomhed

Leverandør af indsatsen: Forbundet Kultur og Information

Beskrivelse af indsatsen

I Stevns Kommune har man etableret et samarbejde mellem bibliotekarer og aktiveringsmedarbejdere på kommunens plejehjem.

Formålet med samarbejdet har været at formidle fysiske materialer og digitale ressourcer til plejehjemmenes beboere for på den måde at skabe større opmærksomhed omkring, hvad bibliotekerne kan tilbyde de ældre.

Kontakt

Fagpolitisk konsulent Karen Boldt Aagaard, Forbundet Kultur og Information, kab@kulturoginformation.dk, tlf. 38 38 06 42/41 33 70 09.

=
Senest opdateret 17-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?