Læsefællesskaber for seniorer

Ældre Landsdækkende Kulturelle og sociale arrangementer Digitale og telefoniske indsatser

Der er blevet etableret digitale læsegrupper, som har kunne erstatte de fysiske møder og givet de sårbare ældre et meningsfuldt indhold i en svær tid.

Målgruppe: Ældre, der oplever ensomhed

Leverandør af indsatsen: Læseforeningen

Beskrivelse af indsatsen

Læseforeningen har igennem flere år arbejdet for at udbrede læsegrupper i landets kommuner med fokus på sårbare borgere f.eks. demente eller ensomme ældre.

De digitale læsegrupper, som er blevet stablet på benene under coronakrisen, bygger på princippet om guidet fælleslæsning, hvor en trænet læseguide læser udvalgt skønlitteratur højt og faciliterer en samtale med udgangspunkt i det levede liv. Erfaringer fra de fysiske læsegrupper har vist, at dette gør det muligt for mennesker ramt af demens at deltage og bidrage til den fælles samtale.

Før corona plejede de sårbare ældre at mødes i 70 ugentlige læsegrupper fordelt over hele landet eller til én-til-én læsninger.

Læseforeningen arbejder desuden med flere andre tiltag. Blandt andet hæklæsning på plejehjem, hvor en læseguide kommer og læser for en ældre over hækken. Derudover uddeler vi litterære gaveposer med poesi, blomster og noget sødt til ældre deltagere på plejehjemmene, som vi stadig ikke kan mødes med på anden vis eller sender litterære videohilsner.

Læsegrupperne mødes én gang ugentligt, og der kræves ingen forberedelse forud for deltagelse.

Læseforeningen tilbyder en bred vifte af virtuelle læsegrupper. Udover læsegrupperne for seniorer arrangerer de arrangeres både åbne læsegrupper for alle såvel som målrettede læsegrupper for andre særlige målgrupper.

Kontakt

Mette Steenberg, mette@laeseforeningen.dk

Senest opdateret 11-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?