Ældrefællesskaber på bibliotekerne

Ældre Landsdækkende Kulturelle og sociale arrangementer

Biblioteksforeningen har i et samarbejde med Tænketanken Fremtidens Biblioteker afviklet en række aktiviteter målrettet ensomme ældre.

Målgruppe: Ældre, der oplever ensomhed

Leverandør af indsatsen: Biblioteksforeningen

Beskrivelse af indsatsen

Folkebiblioteket er den kulturinstitution i Danmark, som når bredest ud i befolkningen. Mange biblioteker har alle en række kulturtilbud, men mange af disse tilbud har ikke overordnet fokus på at etablere meningsfulde fællesskaber.

Formålet med igangsættelse af samarbejdet har været at undersøge, hvordan man med biblioteket som afsæt har kunnet modvirke ensomhed ved at opbygge meningsfulde fællesskaber og udvikle kulturelle aktiviteter for og med ældre, der føler sig ensomme.

Projektet har været i gang i halvandet år, og erfaringen fra arbejdet viser, at bibliotekerne kan være med til at skabe en positiv forskel for ældre, der føler sig ensomme. Bibliotekets rum kan bruges på mange forskellige måder, og det er kun fantasien, som sætter grænser. Bibliotekerne rummer en væld af ressourcer og materialer, som kan skræddersys til den gruppe ældre, som møder op til de aktiviteter, der planlægges.

Planlægningen af aktiviteterne har i høj grad haft fokus på nogle af de bekymringer, som de ældre har haft i forhold til at deltage. Det kan fx dreje sig om at komme til og fra det enkelte bibliotek, idet netop transportproblemer kan være en stor barriere for deltagelse i aktiviteter.

Kontakt

Michel Steen-Hansen, msh@db.dk, tlf. 40 30 52 39.

 
Senest opdateret 17-12-2020

Vaccinehjælp

Røde Kors tilbyder bl.a. gratis ledsagelse af ældre, sårbare og personer med handicap, der skal vaccineres.

Læs om tilbuddet

Tlf. 35 29 96 60
Åben alle dage kl. 10-16.

Spørgsmål om corona

Har du spørgsmål i forbindelse med corona?