Ansøgning om kort læringsforløb

Alle kommuner, der ikke aktuelt deltager i et langt analyse- og udviklingsforløb ved taskforcen, kan søge om et kort læringsforløb.

Ønsker du at ansøge taskforcen på handicapområdet om et kort læringsforløb, skal du benytte dette ansøgningsskema:

Ansøgningsskema til kort forløb (word)

Det udfyldte skema sendes til taskforcens mailadresse. Du kan også skrive, hvis du har spørgsmål vedrørende din ansøgning.

taskforcehandicap@sbst.dk

Når vi vurderer ansøgningerne, ringer vi til den kontaktperson, du har oplyst, så vi sammen kan drøfte baggrunden for jeres ansøgning nærmere.

Efter deltagelse i et kort læringsforløb, vil alle deltagere modtage et spørgeskema til evaluering af forløbet.

Inspiration til korte læringsforløb

Søger I inspiration til et emne for et kort læringsforløb og er I nysgerrige på det socialfaglige og juridiske fokus? I kan finde eksempler på tidligere forløb i taskforcens inspirationsmateriale.

Kontakt

Mathilde Marie Andersen
Fuldmægtig

Om korte læringsforløb ved taskforcen på handicapområdet

Taskforcen afholder otte årlige korte læringsforløb efter først til mølle-princippet, hvor der tages afsæt i et tema inden for sagsbehandling på handicapområdet.

Taskforcen tilbyder også kommunerne lange analyse- og udviklingsforløb, der kan søges på Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her