Analysens kilder

I et analyse- og udviklingsforløb analyserer taskforcen kommunens praksis i sagsbehandlingen på handicapområdet ud fra en lang række kilder.

Taskforcens analyse baseres på følgende kilder:

  • Indledende temadag
  • Materialer fra kommunen (redskaber, skabeloner, arbejdsgangsbeskrivelser mv.).
  • En juridisk gennemgang af 20 sager.
  • En socialfaglig gennemgang af fem af de 20 sager
  • En selvevaluering udfyldt af kommunen.
  • Interviews med ledere, rådgivere, samarbejdspartnere og borgere.

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her