Analysens temaer

Taskforcens analyse af kommunens sagsbehandling på handicapområdet omfatter en række temaer. For hvert tema er der defineret en række kvalitetskriterier.

I taskforcens analyse behandles fire analysetemaer:

 1. Politik og strategi
 2. Faglig ledelse
 3. Sagsbehandling
 4. Helhed og sammenhæng

I hvert analysekapitel er der opstillet en række kvalitetskriterier, der udtrykker taskforcens forståelse af god kvalitet i sagsbehandlingen. Analysen har fokus på, om kommunens aktuelle praksis afspejler taskforcens kvalitetskriterier, herunder om kommunen har et fælles fagligt grundlag for sagsbehandlingen, fx fælles metoder, redskaber og skabeloner, og at dette ligger til grund for en systematisk og ensartet sagsbehandlingspraksis, jf. figuren nedenfor.

Taskforce Handicap analysecirkel

”Politik og strategi” har fokus på politisk ejerskab og styring på handicapområdet.

Under dette tema har taskforcen følgende kvalitetskriterier:

 • Politik. Kommunen har en politik, der sætter rammer og retning for sagsbehandlingen på børne- eller voksenhandicapområdet. Der er eksempelvis udarbejdet en handicappolitik og opstillet mål for handicapområdet.
 • Strategi. Der er styringsmæssige rammer og retning for sagsbehandlingen på handicapområdet, fx tydeliggjort gennem strategier, handleplaner og kvalitetsstandarder.
 • Ledelsesinformation. Kommunen indsamler systematisk data om aktiviteter, målgrupper og resultater på handicapområdet. Denne viden anvendes til udvikling og styring af børne- eller voksenhandicapområdet.

”Faglig ledelse” har fokus på, hvordan ledelsen understøtter den faglige udvikling og kvalitet i sagsbehandlingen.

Under dette tema har taskforcen følgende kvalitetskriterier:

 • Faglig viden. Rådgiverne har adgang til den nødvendige faglige sparring og faglige viden.
 • Strategisk kompetenceudvikling. Kommunen arbejder strategisk med udviklingen af rådgiverne kompetencer.
 • Fagligt ledelsestilsyn. Kommunen følger op på kvaliteten i sagsbehandlingen gennem fagligt ledelsestilsyn.

”Sagsbehandling” har fokus på de forskellige skridt i sagsbehandlingen, dvs. udredning, handleplan og opfølgning på indsatserne:

Under dette tema har taskforcen følgende kvalitetskriterier:

 • Udredning, vurdering og afgørelse. Kommunens arbejder systematisk med udredninger/målgruppevurdering
 • Valg af indsats. Kommunen arbejder systematisk med valg af indsats.
 • Opfølgning. Der følges løbende og systematisk op på indsatsen, herunder om indsatsen fortsat er den rette.
 • Samarbejde med borgerne. Kommunen arbejder systematisk med at inddrage familien i sagsbehandlingen. Indsatsen tilrettelægges i samarbejde med familien og med udgangspunkt i familiens ressourcer, ønsker og behov. Der er fokus på, at barnet kan deltage i almene fællesskaber, fx skole og dagtilbud.

”Helhed og sammenhæng” har fokus på kommunens praksis i forhold til at skabe helhed og sammenhæng, dels i forbindelse med overgangen fra børne- til voksenbestemmelserne, dels i forhold til organiseringen af det tværfaglige samarbejde. 

Under dette tema har taskforcen følgende kvalitetskriterier:

 • Overgang fra barn til voksen. Kommunen arbejder ensartet og systematisk med overgangen fra børnehandicap til voksenhandicap.
 • Tværfagligt samarbejde. Kommunen har et samarbejde mellem handicapområdet og andre fagområder kommunen, der understøtter en helhedsorienteret sagsbehandling.

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her