Det typiske analyse- og udviklingsforløb

Et analyse- og udviklingsforløb varer godt to år og gennemføres i et tæt samarbejde mellem kommunen og taskforcen på handicapområdet.

Analyseforløb

Et analyse- og udviklingsforløb med taskforcen indledes med en omfattende analyse af kommunens sagsbehandling på børne- eller voksenhandicapområdet. Analysen omfatter både den konkrete sagsbehandlingspraksis og den faglige ledelse og styring af området

På baggrund af analysen udarbejder taskforcen en rapport, der belyser kommunens styrker og giver en række anbefalinger til kommunens videre udvikling af området.

Analyseforløbet varer 6 måneder.

Udviklingsforløb

Når det indledende analyseforløb er afsluttet, indgår kommunen i et udviklingsforløb med taskforcen. Kommunen udarbejder en udviklingsplan i samarbejde med taskforcen, der danner grundlag for udviklingsarbejdet.

Taskforcen giver løbende rådgivning om udvikling og implementering gennem en række statusmøder mellem kommunen og taskforcen. Forløbet rummer også læringsdage om specifikke emner.

Udviklingsforløbet varer 14 måneder.

Status

Som afslutning på samarbejdet udarbejdes en statusrapport, som sammenholder taskforcens anbefalinger med de udviklingsaktiviteter, som kommunen har igangsat.

Arbejdet med statusrapporten varer 4 måneder.

 

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her