Magtanvendelse på børneområdet

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge skal forebygges og begrænses mest muligt.

Der kan opstå tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse er den eneste udvej. Socialstyrelsens website Omsorg og magt forklarer de komplekse regler om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.

Voksenansvar for børn

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent