Pulje til bæredygtigt byggeri

Med Finansloven for 2021 er der afsat en pulje til at fremme bæredygtigt byggeri på 25 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 (50 mio. kr. i alt).

Puljen er afsat som følge af National Strategi for Bæredygtigt Byggeri og derfor hænger puljens initiativer tæt sammen med flere initiativer fra strategien.

Der er enighed om, at puljen til bæredygtigt byggeri skal anvendes til indsatser, der bidrager til at understøtte et grønnere og mere bæredygtigt og kvalitetsbevidst byggeri, der samtidig er økonomisk bæredygtigt.

Der er endvidere enighed om, at puljen blandt andet skal benyttes til at styrke vejledningen for virksomheder frem mod indfasningen af krav til bygningers klimaaftryk og til at fremme udviklingen af miljødata for byggematerialerne.

De fem initiativer er:

  1. Videnscenter om bygningers klimapåvirkning
  2. Videreudvikling af beregningsværktøjet LCAbyg
  3. Fremme af genbrug af bærende konstruktioner 
  4. Fremme af miljøvaredeklarationer (EPD'er)
  5. Styrke omkomstningseffektive energirenoveringer

Læs mere om den politiske aftale til fremme af bæredygtigt byggeri her 

Status på puljen til bæredygtigt byggeri

Puljens initiativer er i gang med at blive implementeret. Her kan du læse en status på alle initiativer.

Senest opdateret november 2023.

Initiativet forløber planmæssigt. Videncenter er i drift og kan følges på www.byggeriogklima.dk

Statstilskud til beregningsværktøjet LCAbyg er ophørt, hvorfor initiativet er påvirket heraf og afsluttes.

BUILD udfører en metodebeskrivelse til LCAbyg2023, som forventes udgives forår 2024.

Initiativet er afsluttet i september 2023 og er udmundet i to guides og en casesamling, der skal oplyse private bygningsejere og professionelle i byggebranchen om, hvordan man kan genbruge bærende konstruktioner.

Materialet er udarbejdet af Teknologisk Institut og ABC Ingeniører. 

Find Guides til fremme af genbrug af bærende konstruktioner og casesamling her

Undersøgelse af tekniske barrierer og potentiale for understøttende indsatser samt målrettet informationsindsats

Initiativet er afsluttet. 

Barriereanalyse, Fremme af miljøvaredeklarationer, udført af Rambøll 2023.

Læs mere i informationsmateriale om EPD’er, udarbejdet af Rambøll 2023. 

 

Pulje til udvikling af EPD'er

Puljen er udmøntet.

Læs mere om Tilskud til udvikling af miljøvaredeklarationer af byggevarer (EPD'er) her

 

Indsats for at samle EPD'er

Der er gennemført en foranalyse af muligheder for at samle EPD'er, udført af BUILD 2022.

 

Sikre smidig integration af EPD’er med LCAbyg

Statstilskud til beregningsværktøjet LCAbyg er ophørt, hvorfor initiativet er påvirket heraf og afsluttes.

Initiativet forløber planmæssigt.

Der gennemføres tre indsatser i samarbejde med Energistyrelsen:

  • Undervisningsmateriale om energikrav
  • Vejledning og eksempler på energikrav ved renoveringer
  • Information om bygningsreglementets krav til boligejere

Kontakt

Byggeri