Renovering frem for nybyg er ofte en god investering

renovering frem for nybyggeri

Står du overfor valget mellem at renovere eller at rive ned og bygge nyt?

På kort sigt kan det synes dyrt at renovere, men i de fleste tilfælde viser det sig at være en god investering, der kan øge din boligs værdi.

Samtidig kan der være muligheder for at få tilskud til de direkte omkostninger forbundet med renovering, hvis projektet også har til formål at gøre boligen mere energivenlig.

Økonomiske grunde til at renovere

Hvis du overvejer at renovere eller at forbedre din bolig, er der mindst to gode grunde til at gøre det frem for at rive ned og bygge nyt, hvis man alene kigger på økonomien:

  • Det er i de fleste tilfælde billigere at renovere sammenlignet med at rive ned og bygge nyt
  • Der kan være mulighed for at få tilskud til energiforbedringer

Derudover er der en række gode argumenter for at renovere i det hele taget. Det drejer sig bl.a. om, at man kan spare penge på sin energiregning, hvis man tænker energien ind i sin renovering, og derigennem øger man typisk også sin boligs værdi.

renovering af køkken

Det er ofte billigere at renovere sammenlignet med at rive ned og bygge nyt

Mange tror, at det næsten er lige så dyrt – hvis ikke dyrere – at renovere sin bolig fremfor at rive ned og bygge nyt. Bekymringer om, at renoveringsprocessen pludselig griber om sig og bliver meget dyrere, afholder nogen fra at renovere.

Der er dog masser af muligheder for at tilpasse et mindre, ældre hus til de behov, man har brug for – og prisen er for det meste mindre sammenlignet med at bygge et nyt hus.

Casestudie af Transition

Et casestudie fra 2023 foretaget af Transition på vegne af Social-og Boligstyrelsen og Energistyrelsen har undersøgt 10 renoveringer af enfamiliehuse i Danmark. Her har familier formået at skabe store forandringer ved deres boliger, så de passer til moderne behov. Prisen varierer fra projekt til projekt, men her er den typiske familie kommet i mål for mellem 700.000 og 1,6 mio. kr.

Se cases om 10 renoveringer af Transition her.

Analyse af Rambøll

En analyse fra 2020 foretaget af Rambøll har også undersøgt omkostningerne ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Analysen er baseret på studier af 16 enfamiliehuse, etageboliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger.

Denne rapport konkluderer, at prisen for at renovere er meget lavere end at bygge nyt. Prisen estimeres til at være ca. 4-5.000 kr. pr. kvadratmeter for en renovering og ca. 13.000 kr. pr. nybygget kvadratmeter.

Læs rapporten udarbejdet af Rambøll her

Overblik over muligheder for støtte og tilskud

Der er flere forskellige muligheder for at søge tilskud til en renovering:

Søg tilskud gennem Varmepumpepuljen:

Du kan få tilskud til at skifte fra dit gamle fyr til en varmepumpe. En varmepumpe udnytter varmen i luften eller jorden til at opvarme sin bolig, og det er derfor en billigere og mere klimavenlig måde at opvarme sin bolig på sammenlignet med et oliefyr.

Søg tilskud gennem Energirenoveringspuljen:

Du kan få tilskud til energiforbedringer på dit hus, herunder bl.a. isolering, nye vinduer eller ventilation.

Læs mere på SparEnergi.dk om krav og frister for at søge

Spar penge og øg din boligs værdi 

Særligt energirenoveringer betaler sig, da energiforbedringer af et hus typisk ses direkte på varmeregningen. Det giver en bedre økonomi i husholdningen, men øger også boligens salgsværdi.

I gennemsnit stiger boligens værdi med ca. 40-50 pct. af omkostningerne ved energiforbedringen.