Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri

Medlemmer af koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri
Medlemmer af koorderingsudvalget for bæredygtigt byggeri

Koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri understøtter omstillingen mod bæredygtighed i byggebranchen.

I Social- og Boligstyrelsens arbejde med implementering af den nationale strategi for bæredygtigt byggeri, inddrager vi løbende branchen.

Vores koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri er et helt centralt element i den proces, da udvalget er med til at sikre forankringen af initiativerne fra den nationale strategi i den danske byggebranche.

Medlemmerne af udvalget mødes fire gange om året og bidrager med deres viden og erfaringer fra branchen.

Udvalget blev nedsat i 2021 af den daværende Indenrigs- og boligminister, Kaare Dybvad Bek, og er en del af den brede politiske aftale om national strategi for bæredygtigt byggeri.

Repræsentanterne i udvalget kommer fra udførende virksomheder, rådgivere, producenter, videns- og forskningsinstitutioner og myndigheder.

Koordineringsudvalget ledes af forperson Mia Helvig Manghezi, som tiltrådte i juni 2023. Hun blev udpeget af Social- og Boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil.

Overordnet set har koordineringsudvalget en stor opgave i at drive og understøtte byggebranchens indfrielse af klimakravene til byggeri, som løbende indfases fra 2023 og frem.

Temaerne for 2023-møderne er; grænseværdi for 2025, fremme af genbrug og renovering i byggeriet.

Medlemmer af koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri

Boligorganisationernes Landsforening
Brancheforeningen Danske Byggecentre
BUILD, AAU
 Bygherreforeningen
Bygningsstyrelsen
CONCITO
Dansk Beton
Dansk Erhverv
Danske Arkitektvirksomheder
Danske Tegl
DBI - Brand og Sikring
DI Byggeri
Ejendom Danmark
Energistyrelsen
Foreningen for Rådgivende Ingeniører, FRI
Grundejernes Investeringsfond
Kommunernes Landsforening
Konstruktørforeningen
Lendager Group
LOGIK & CO
Molio
Parcelhusejernes Landsforening
Realdania
Rådet for bæredygtigt byggeri
Rådet for Grøn Omstilling
TEKNIQ
Teknologisk Institut
Træ i Byggeriet
Vejdirektoratet
VELTEK

Kontakt

Byggeri

Referater fra seneste koordineringsudvalgs-møder