Sådan bidrager renovering frem for nybyggeri til en grønnere fremtid

renovering af parcelhus

Hvilke klimamæssige fordele er der ved at renovere frem for at rive ned og bygge nyt?

Når du renoverer din bolig frem for at rive ned og bygge nyt, bidrager du til den grønne omstilling. Byggeriet har nemlig et stort klimaaftryk og materialeforbrug.

Dette aftryk kan vi nedbringe, hvis vi som samfund bliver bedre til at renovere vores boliger og udnytte de bygninger, der allerede er bygget af gode materialer med lavt klimaaftryk – i stedet for at rive ned og bygge nyt.

Når man samtidig formår at tænke energirenovering ind, vil CO2e-aftrykket fra driften i samme ombæring mindskes – og derigennem bliver det samlede CO2e-aftryk endnu mindre.

Søjlediagram over klimapåvirkning der viser en 51% CO2 besparelse ved renovering

Så stor er CO2e-besparelsen ved at renovere frem for at bygge nyt

Analyse af Rambøll

En analyse fra 2020 foretaget af Rambøll har undersøgt de klimamæssige og økonomiske effekter af at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. For samtlige bygninger viste analysen, at det både klimamæssigt og økonomisk er mest fordelagtigt at renovere frem for at rive ned og opføre nyt byggeri.

En stor del af den CO2e, der udledes, når man bygger nyt, er nemlig forbundet med brugen af nye materialer. Når man renoverer, er det typisk den tunge, bærende konstruktion, der får lov til at bestå, og derfor er CO2e-aftrykket ved renovering i de fleste tilfælde meget lavere sammenlignet med, når man bygger nyt.

Læs mere om analysen udarbejdet af Rambøll her

Casestudie af Transition

Et casestudie fra 2023 foretaget af Transition på vegne af Social- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen har undersøgt 10 renoveringer af enfamiliehuse i Danmark.

På tværs af alle cases er boligejerne lykkedes med at tilpasse boligen til de behov og funktioner, de havde brug for, og samtidig tænke energibesparende forbedringer ind i deres renovering. Samlet set har boligejerne i gennemsnit opnået en 39 pct. mindre CO2e-udledning og i et tilfælde helt op til 63 pct. mindre udledning, sammenlignet med hvis de havde revet ned og bygget et nyt hus efter nutidens standarder.

Samlet set har boligejerne i gennemsnit opnået en CO2-besparelse på 39 pct. og i et tilfælde helt op til 63 pct., sammenlignet med hvis de havde revet ned og bygget et nyt hus efter nutidens standarder.

Læs cases om renovering udarbejdet af Transition her

Danskerne har de senere år renoveret som aldrig før 

Indenfor de senere år har danskerne særligt fået øjnene op for at renovere. Det skyldes både corona og et stigende fokus på den grønne omstilling og højere energipriser.

I løbet af 2022 har mere end hver fjerde danske husejer desuden foretaget energiforbedringer i hjemmet, og hver tredje overvejer at gøre det i løbet af det kommende år. Det drejer sig både om små og store energiforbedringer af boligen. Blandt de husejere, der har foretaget energiforbedringer, har:

  • 48 pct. har udskiftet vinduer
  • 24 pct. har udskiftet deres tag eller isoleret deres loft
  • 20 pct. har skiftet opvarmningsform