Den frivillige bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtighedsklasse (FBK) blev lanceret 29. maj 2020, som er et centralt element i den grønne omstilling af byggeriet.

Vejledningen er et frivilligt redskab, som alle bygherrer kan tage i brug og anvende på alle bygningstyper.

Bæredygtighedsklassen består af ni bæredygtighedskrav, hvoraf to krav alene retter sig mod boliger som et praktisk værktøj, der kan hjælpe den enkelte bygherre på vej mod et mere bæredygtigt byggeri.

Med et bredt perspektiv på bæredygtighed har klassen fokus på både byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima.

Klassen ser dermed på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold. 

Testfasen er afsluttet

FBK blev afprøvet i en testfase med en række tilmeldte byggerier frem til ultimo 2023.

I testfasen (2020-2023) skulle den frivillige bæredygtighedsklasse testes sammen med byggebranchen, og derfor var alle bygherrer inviteret til at afprøve klassen på konkrete byggerier, der skulle færdigmeldes inden 1. november 2023.

Testfasen for den frivillige bæredygtighedsklasse blev afsluttet den 1. november 2023. Fristen for dokumentation fra testbyggerierne er den 20. december 2023.

De praktiske erfaringer fra testfasen vil danne afsæt for en mere bæredygtig regulering. Klassen er derfor et vigtigt skridt i den grønne omstilling af byggeriet.

Læs mere om Den frivillige bæredygtighedsklasse på hjemmesiden her 

Kontakt

Byggeri