5 hurtige om legionærsygdom

Her kan du læse 5 hurtige om legionærsygdom så du ved hvordan at du forholde dig på fx rejser.

Vandhaner og bruser

Da legionella vokser i vand med temperaturer mellem 20°C og 50°C, er det vigtigt, at temperaturen i almindeligt brugsvand fra tapsteder ikke udelukkende er lunken - det skal hurtigt kunne blive meget varmt og meget koldt.

Risikogruppen

Ældre mennesker og personer med svækket immunforsvar, multisygdom eller kronisk sygdom er i særlig risiko.

Sunde og raske voksne mennesker kan dog også få legionærsygdom.

Smittekilder

Når diverse tapsteder er tændt, vil luften omkring tapstedet være fyldt med forstøvet vand, det er dog særligt kritisk ved brusere. 

Det betyder, at man kan være udsat for smitte, hvis man indånder vandet og det indeholder legionella. For at undgå smitte skal man forlade rummet, indtil vandrøret er skyllet igennem efter ca. 3 minutter.

Rejser og sommerhus

Vær særligt påpasselig på rejser og sommerhusbesøg og foretag en gennemskylning på 3-5 minutter af bruser og vandhaner på destinationen, da man ikke ved hvor længe vandet har stået stille i rørerne.

Hjælp og vejledning 

Har man mistanke om, at vandet fra tapsteder ikke har de rigtige temperaturer, er det vigtigt at få tjekket varmtvandsbeholderen, cirkulationen og rørene i huset eller bygningen, da der kan være flere kilder til bakterievækst.

Du kan for eksempel kontakte enten udlejer, VVS og kommunen. 

 

Kontakt

Byggeri

Læs mere

For at læse mere om Legionella kan du downloade pjecen her med yderligere information om legionærsygdom. 

Læs mere her om legionærsygdom