Artikler om EPD'er

Her på siden kan du få et overblik over alle Social- og Boligstyrelsens artikler om EPD’er på byggevarer.

Der er i alt udarbejdet 14 artikler, som hver stiller skarpt på et specifikt emne om EPD’er.

EDP’er er centrale for fremtidens bæredygtige byggeri

En EPD er en miljøvaredeklaration, der dokumenterer og informerer om et produkts miljøpåvirkning. Den er derfor et afgørende redskab, når der skal bygges bæredygtigt. Her får du en grundlæggende introduktion til at forstå og bruge EDP’er.

Overblik: Tre typer af EPD’er på byggevarer

En EPD giver et overblik over en byggevares miljøpåvirkning. Men en EPD er ikke bare en EPD. Der findes tre forskellige typer af EPD’er på byggevarer. Bliv klog på de tre typer - og på, hvornår de hver især skal bruges.

Vælg den rigtige LCA-konsulent

At udarbejde en EPD kræver en LCA-ekspert – og har du ikke en ansat, skal du finde en ekstern LCA-konsulent. Her får du en række gode råd til at finde den rette.

Vælg den rigtige EPD-programoperatør

Når EPD’en skal udvikles, skal du vælge en programoperatør. Du kan vælge frit – men hvordan gør du det? Her får du en hurtig guide.

Tre vigtige begreber i EPD-udarbejdelsen

EPD-standard, PCR og livscyklus – tre begreber, der er gode at kende, inden du går i gang med at udarbejde en EPD. Lær begreberne at kende her.

Hvad er en digitaliseret EPD – og hvad er fordelen?

En ’digitaliseret EPD’ er ikke bare et andet udtryk for, at EPD’en er udgivet hos en programoperatør - eller på anden vis ligger tilgængelig online. En digitaliseret EPD er udgivet i et digitalt format, som gør det nemmere at arbejde med den i LCA-beregningen på bygningsniveau. Læs mere om digitaliserede EPD’er her.

Hvornår og hvor meget? Lidt om proces og pris på en EPD

Dokumentation for byggevarens miljøpåvirkning og øget transparens er nogle af gevinsterne ved en EPD. Men en EPD koster også mange penge og tager tid at lave. Få et overblik over de faktorer, som betyder mest for prisen og processens længde.

EPD’ens aktørlandskab

Der er hele fire aktører involveret, når en EPD skal udarbejdes og offentliggøres. Lær dem at kende og få overblik over rollefordelingen – og over, hvad de hver især bruger EPD’erne til.

Do's & don’ts - når du vil markedsføre din EPD

EPD’er kan være omkostningstunge at udarbejde, så når du endelig har dem, skal de også udnyttes. Her får du en række værdifulde råd og huskeregler til markedsføringen af EPD’er.

Startups og EPD’er – hvad skal man huske?

Har du udviklet en ny, innovativ byggevare med en lav miljøpåvirkning, er en EPD den bedste måde at dokumentere det på. At udvikle en EPD kan dog være en kompleks proces. Her får du et kort overblik over, hvad man som startup skal være særligt opmærksom på.

Sådan tjekker du validiteten af en EPD

Når man skal tjekke validiteten af en EPD, som skal bruges i en LCA på bygningsniveau, er der særligt seks faktorer, man skal være opmærksom på. Få overblikket her.

Her kan du indhente EPD’er

EPD’er er baseret på fælles internationale retningslinjer og kan hentes flere steder. Her får du et overblik over hvor.

Bliv skarp på entreprenørens rolle i forhold til EPD’er

Hold øje med, at der kun bygges med de materialer og mængder, der er projekteret med – og afstem processen for EPD-fremskaffelse med bygherre. Der er flere gode råd, man som entreprenør eller håndværker kan følge, når det handler om EPD’er. Få de væsentligste her.

Brugen af EPD'er kan hjælpe bygherrer med at realisere ambitiøse klimamålsætninger

Som bygherre har man – ved at sætte ambitiøse målsætninger for sine byggeprojekter – mulighed for at gå forrest i kampen for en klimaneutral byggebranche. Og brug af EPD’er kan være et element i at indfri de målsætninger - lær hvordan her. 

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt