Producerede webinarer om EPD'er

I foråret 2023 afholdte Social- og Boligstyrelsen en webinarserie om EPD’er i samarbejde med Rambøll. Serien bestod af tre webinarer, som du kan se - eller gense – nedenfor.

Hvert webinar består af fire dele:

 • En introduktion
 • Del 1
 • Del 2
 • Del 3 + afrunding

Du kan vælge at se webinarerne i deres fulde længde, men du kan også vælge at dykke ned i de enkelte dele og de specifikke emner, du gerne vil vide mere om.

Hvad er en EPD - og er den relevant for dig?

Hele webinaret

Dette webinar er særligt målrettet producenter af byggevarer, som ønsker at blive klogere på, hvad en EPD er. Webinaret er dog relevant for alle, som ønsker en grundlæggende introduktion til EPD’er.

Der sættes fokus på følgende emner:

 • Hvad er en EPD – og hvad får man ud af at have en?
 • Hvilke typer af EPD’er er der?
 • Hvordan er processen – og hvem er involveret undervejs?

Download slidepakken fra Webinaret: Hvad er en EPD - og er den relevant for dig?

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Introduktions-video (video 1/4)

Her får du en kort introduktion til webinaret.

Du bliver således klogere på:

 • Hvilke emner webinaret kommer omkring
 • Hvorfor den samlede danske byggebranche synes, EPD’er er vigtige
 • Og så møder du webinarets værter
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 1 - Hvad er en EPD, og hvad får jeg ud af at have en? (video 2/4)

Her får du en generel indflyvning til EPD’er.

Du bliver således klogere på:

 • Hvad en EPD er
 • Hvad man som byggevareproducent får ud af at have en EPD
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 2 – Hvilke typer af EPD’er er der? (video 3/4)

Her får du en introduktion til de forskellige typer af EPD’er.

Du bliver således klogere på:

 • Branchespecifikke EPD’er
 • Produktspecifikke EPD’er
 • Projektspecifikke EPD’er
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 3 + afrunding – Hvordan er processen, og hvem er involveret undervejs? (video 4/4)

Her får du en generel introduktion til udarbejdelsesprocessen og til de aktører, der er involveret undervejs.

Du bliver således klogere på:

 • Hvad man som byggevareproducent skal være særligt opmærksom på
 • Programoperatører, LCA-konsulenter og verifikatorer
 • Hvordan man kan få hjælp til at udarbejde en EPD

Derudover følger også en afrunding af webinaret, hvor du bl.a. får:

 • En kort opsamling af webinarets vigtigste pointer
 • En introduktion til de øvrige informationsmaterialer om EPD’er, du kan finde på Social-og Boligstyrelsens hjemmeside
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

I gang med en EPD - men hvordan?

Hele webinaret

Dette webinar er særligt målrettet producenter af byggevarer, som ønsker at udarbejde en EPD. Men webinaret er relevant for alle, som gerne vil blive klogere på selve udarbejdelsesprocessen.

Der sættes fokus på følgende emner:

 • Typer af EPD’er
 • Proces og roller i udarbejdelsen
 • Hvad gør man efter udarbejdelsen

Download slidepakken fra Webinaret: I gang med en EPD - men hvordan?

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Introduktion (video 1/4)

Her får du en kort introduktion til webinaret.

Du bliver således klogere på:

 • Hvilke emner webinaret kommer omkring
 • Hvorfor den samlede danske byggebranche synes, EPD’er er vigtige
 • Og så møder du webinarets værter
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 1 – Typer af EPD’er? (video 2/4)

Her får du en gennemgang af de forskellige typer af EPD’er.

Du bliver således klogere på:

 • Typer af EPD’er
 • Hvilke typer der bruges hvornår
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 2 – Proces og roller i udarbejdelsen (video 3/4)

Her får du en gennemgang af udarbejdelsesprocessen.

Du bliver således klogere på:

 • Hvilke data der skal indsamles
 • Hvad man som byggevareproducent skal være særligt opmærksom på i dataindsamlingen
 • De involverede aktører og deres ansvarsområder

Del 3 + afrunding – Efter udarbejdelsesprocessen (video 4/4)

Her bliver du introduceret til de gevinster, der er ved at have en EPD.

Du bliver således klogere på:

 • Hvad man som byggevareproducent får ud af at have en EPD
 • Hvordan man markedsfører sin EPD i henhold til den gældende lovgivning

Derudover følger også en afrunding af webinaret, hvor du bl.a. får:

 • En kort opsamling af webinarets vigtigste pointer
 • En introduktion til de øvrige informationsmaterialer om EPD’er, du kan finde på Social-og Boligstyrelsens hjemmeside
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

EPD’er – hvor, hvilke og hvordan?

Hele webinaret

Dette webinar er særligt målrettet byggevarerådgivere, som ønsker at vide mere om EPD’er. Webinaret er dog relevant for alle, som gerne vil blive klogere på, hvad EPD’er kan anvendes til, og hvordan man tjekker validiteten af en EPD.

Der sættes fokus på følgende emner:

 • En introduktion til EPD’er
 • Hvilke data fra EPD’en bruges i en LCA på bygningsniveau?
 • Hvad skal man være opmærksom på, når data fra EPD’er bruges i en LCA på bygningsniveau?

Download slidepakken fra webinaret: EPD'er - hvor, hvilke og hvordan?

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Introduktion (video 1/4)

Her får du en kort introduktion til webinaret.

Du bliver således klogere på:

 • Hvilke emner webinaret kommer omkring
 • Hvorfor den samlede danske byggebranche synes, EPD’er er vigtige
 • Og så møder du webinarets værter
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 1 – En introduktion til EPD’er (video 2/4)

Her får du en generel indflyvning til EPD’er.

Du bliver klogere på:

 • Hvor EPD’er kan indhentes
 • Hvilke typer der findes
 • Hvilken lovgivning der er relevant at kende
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 2 – Hvilke data fra EPD’en bruges i en LCA på bygningsniveau? (video 3/4)

Her får du en introduktion til, hvordan EPD’er bruges i en livscyklusvurdering (LCA) på bygningsniveau.

Du bliver således klogere på:

 • Hvilke moduler der er obligatoriske at inkludere i en LCA på bygningsniveau
 • Hvilke data fra EPD’en, man skal indhente
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Del 3 + afrunding – Hvad skal man være særligt opmærksom på, når data fra EPD’er bruges i en LCA på bygningsniveau? (video 4/4)

Her introduceres du til, hvad man som byggerådgiver skal være særligt opmærksom på, når man anvender data fra EPD’er i en LCA på bygningsniveau.

Du bliver således klogere på:

 • Hvordan man tjekker validiteten af en EPD
 • Betydningen af en PCR
 • Forskellen på den ’nye’ og ’gamle’ EPD-standard

Derudover følger også en afrunding af webinaret, hvor du bl.a. får:

 • En kort opsamling af webinarets vigtigste pointer
 • En introduktion til de øvrige informationsmaterialer om EPD’er, du kan finde på Social-og Boligstyrelsens hjemmeside
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt