Verifikatorer

Som verifikator har du måske oplevet, at blive kontaktet af fx byggevareproducenter og byggerådgivere, som søger svar på spørgsmål omkring EPD'er.

Her på siden får du et overblik over Social- og Boligstyrelsens informationsmaterialer om miljøvaredeklarationer (EPD'er).

Der er også udarbejdet et materialeoverblik i PDF-format, som du med fordel kan downloade og gemme. 

Download materialeoverblikket for verifikatorer

Introduktion til materialet

Som led i projektet 'Fremme af miljøvaredeklarationer' har Social- og Boligstyrelsen i maj 2023 lanceret en række informationsmaterialer målrettet byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Du kan med fordel henvise til disse materialer - eller tage udgangspunkt i dem, når/hvis du skal videreformidle viden om EPD’er til målgrupper, som ikke kender til området.

Videnspakkernes indhold

Informationsmaterialerne er bygget op omkring otte videnspakker med hvert sit tema. De består af FAQ’er, animationsfilm, artikler, og slidepakker. Du kan tilgå formaterne via boksene nedenfor.

Videnspakker

De otte videnspakker henvender sig til forskellige aktører i byggebranchen hhv. -  byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Herunder finder du et overblik over alle videnspakkerne - opdelt efter deres primære målgruppe:

Byggevareproducenter

Videnspakke 1
Hvad er en EPD - og hvorfor er det en god idé at have en?

Videnspakke 2
Hvilke typer af EPD'er findes der?

Videnspakke 3
Hvordan bliver en EPD udarbejdet - og hvilke data er vigtige i en EPD?

Videnspakke 4
Hvem laver og bruger EPD'er?

Videnspakke 5
Hvad er gevinsten ved en EPD?

Videnspakke 6
Hvad skal man være opmærksom på som startup-virksomhed ift. EPD'er?

Byggerådgivere

Videnspakke 7
Hvordan læses og valideres en EPD?

Udførende aktører

Videnspakke 8
Hvad skal man som entreprenør eller håndværker vide om EPD'er?

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt