Modeller til byggevareproducenter

Her på siden finder du de af Social- og Boligstyrelsens modeller om EPD'er på byggevarer, der er relevante for byggevareproducenter.

Faser og moduler i EN 15804

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

Download fase-modellen

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

Tidsplan for revidering af klimakravene

Modellen illustrerer tidsplanen for revidering af klimakravene for bygningers klimapåvirkning frem mod 2030.

Download tidsplanen

Involverede aktører i udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver. 

Download aktør-modellen

Procesmodel for udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD samt hvilke aktører, der er involveret.

Download proces-modellen

Aktører i berøring med EPD'er

Modellen illustrerer, hvilke aktører i byggebranchen, der benytter EPD'er i deres arbejder eller indirekte er i berøring med dem. 

Download anvendelses-modellen

Sammenligning af faser og moduler i EN 15804+A2 og EN 15804+A1

Modellen illustrerer forskellen mellem hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er/var obligatoriske at inkludere i en EPD i henhold til den 'nye' og 'gamle' udgave af EN 15804.

Download sammenlignings-modellen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt