Bygherrer

Her på siden får du - foruden en artikel specilt målrettet dig, som bygherrer - et overblik over Social- og Boligstyrelsens informationsmaterialer om miljøvaredeklarationer (EPD'er).

Som bygherre har du sikkert hørt om EPD'er og måske oplever du endda, at dine kollegaer og samarbejdspartnere stiller spørgsmål omkring EPD’er.

Introduktion til materialet

Som led i projektet: Fremme af miljøvaredeklarationer, har Social- og Boligstyrelsen i maj 2023 lanceret en række informationsmaterialer målrettet byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Du kan med fordel henvise kollegaer, samarbejdspartnere mfl. til disse materialer, hvis de har spørgsmål til EPD’er, som ligger uden for dit kendskabsområde.

Du er selvfølgelig også selv velkommen til at dykke ned i informationsmaterialet og måske blive klogere på EPD’er, som er et helt centralt element i at gøre byggeriet mere grønt.

Videnspakkernes indhold

Informationsmaterialerne er bygget op omkring otte videnspakker med hvert sit tema. De består af FAQ’er, animationsfilm, artikler, og slidepakker. Du kan tilgå formaterne via boksene nedenfor.

Videnspakker

De otte videnspakker henvender sig til forskellige aktører i byggebranchen hhv. -  byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Herunder finder du et overblik over alle videnspakkerne - opdelt efter deres primære målgruppe:

Byggevareproducenter

Videnspakke 1
Hvad er en EPD - og hvorfor er det en god idé at have en?

Videnspakke 2
Hvilke typer af EPD'er findes der?

Videnspakke 3
Hvordan bliver en EPD udarbejdet - og hvilke data er vigtige i en EPD?

Videnspakke 4
Hvem laver og bruger EPD'er?

Videnspakke 5
Hvad er gevinsten ved en EPD?

Videnspakke 6
Hvad skal man være opmærksom på som startup-virksomhed ift. EPD'er?

Byggerådgivere

Videnspakke 7
Hvordan læses og valideres en EPD?

Udførende aktører

Videnspakke 8
Hvad skal man som entreprenør eller håndværker vide om EPD'er?

Artikel

Brugen af EPD'er kan hjælpe bygherrer med at realisere ambitiøse klimamålsætninger

Som bygherre har man – ved at sætte ambitiøse målsætninger for sine byggeprojekter – mulighed for at gå forrest i kampen for en klimaneutral byggebranche. Og brug af EPD’er kan være et element i at indfri de målsætninger.

Læs hele artiklen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt