Tre vigtige begreber i EPD-udarbejdelsen

EPD-standard, PCR og livscyklus – tre begreber, der er gode at kende, inden du går i gang med at udarbejde en EPD. Lær begreberne at kende her.

  1. EPD-standarden:
    Indholdet i en EPD skal leve op til kravene i standarderne ISO 14025 og EN 15804 – også kaldet ’EPD-standarden’. 5. november 2019 udkom der en revideret udgave af EPD-standarden (EN 15804+A2), og i en overgangsperiode frem til 5. november 2022 kunne den gamle standard (EN 15804+A1) fortsat benyttes. Den nye standard har medført ændringer i kravene til udformningen af EPD’er, så de som minimum skal dokumentere den miljøpåvirkning, der er forbundet med byggevarens ’produktionsfase’, ’bortskaffelsesfase’ samt ’næste produktionssystem’. For at EPD’en kan udgives hos en programoperatør, skal den også følge den pågældende programoperatørs programinstruktioner. Disse kan bl.a. omfatte krav til formålsbeskrivelse, gyldighed og udgivelse.
  2. PCR:
    PCR står for Product Category Rules og angiver, hvilke regneregler EPD’en er udarbejdet efter. Den information skal altid fremgå af EPD’en og kan ofte findes i et baggrundsafsnit. I Danmark henvises der ofte til ’EPD-standarden’, men her mener man i virkeligheden den grundlæggende PCR (EN 15804). Hvad angår byggevarer, skal en EPD altid udformes efter EN 15804. Det kan også være nødvendigt at bruge en komplementær cPCR. En cPCR definerer de specifikke, tekniske betingelser, krav og hvilke faser der skal inkluderes, samt hvilke beregningsregler der skal anvendes, når der udarbejdes en EPD for en specifik produktgruppe. Det gælder fx for tegl, beton- eller trævarer.
  3. Livscyklusfaser:
    Når der skal indsamles data til en EPD, tager man udgangspunkt i byggevarens fire livscyklusfaser og miljøpåvirkningen af ”næste produktionssystem”. De faser, som er obligatoriske at inkludere i en EPD, er ’produktionsfasen’, som handler om råstoffer, transport og materialefremstilling - ’bortskaffelsesfasen’, der dækker nedrivning, transport til affaldsbehandling, selve affaldsbehandlingen og bortskaffelsen – og som den sidste fase ’næste produktionssystem’, der fokuserer på genbrug, genanvendelse eller genvinding.  

Læs mere om EPD’er, og hvad du skal være særligt opmærksom på som producent i udarbejdelsesfasen

Læs mere om, hvilke typer af EPD'er der findes

Kontakt

EPD-puljen