LCA-konsulenter

Som LCA-konsulent har du måske oplevet, at flere og flere byggevareproducenter ønsker hjælp til at udarbejde en EPD. Du har måske også har oplevet, at processen kan blive omstændig og langvarig, fordi producenterne ikke nødvendigvis ved så meget om EPD’er på forhånd.

Her på siden får du et overblik over Social- og Boligstyrelsens informationsmaterialer om miljøvaredeklarationer (EPD'er).

Der er også udarbejdet et materialeoverblik i PDF-format, som du med fordel kan downloade og gemme. 

Download materialeoverblikket for LCA-konsulenter

Introduktion til materialet

Som led i projektet 'Fremme af miljøvaredeklarationer' har Social- og Boligstyrelsen i maj 2023 lanceret en række informationsmaterialer målrettet byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Du kan med fordel henvise byggevareproducenter (og andre) til disse materialer – eller selv bruge dem, når du skal introducere til EPD’er.

Videnspakkernes indhold

Informationsmaterialerne er bygget op omkring otte videnspakker med hvert sit tema. De består af FAQ'er, animationsfilm, artikler og slidepakker.

Du kan tilgå formaterne via boksene nedenfor. 

Videnspakker

De otte videnspakker henvender sig til forskellige aktører i byggebranchen hhv. -  byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Herunder finder du et overblik over alle videnspakkerne - opdelt efter deres primære målgruppe:

Byggevareproducenter

Videnspakke 1
Hvad er en EPD - og hvorfor er det en god idé at have en?

Videnspakke 2
Hvilke typer af EPD'er findes der?

Videnspakke 3
Hvordan bliver en EPD udarbejdet - og hvilke data er vigtige i en EPD?

Videnspakke 4
Hvem laver og bruger EPD'er?

Videnspakke 5
Hvad er gevinsten ved en EPD?

Videnspakke 6
Hvad skal man være opmærksom på som startup-virksomhed ift. EPD'er?

Byggerådgivere

Videnspakke 7
Hvordan læses og valideres en EPD?

Udførende aktører

Videnspakke 8
Hvad skal man som entreprenør eller håndværker vide om EPD'er?

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt