Bliv skarp på entreprenørens rolle i forhold til EPD’er

Hold øje med, at der kun bygges med de materialer og mængder, der er projekteret med – og afstem processen for EPD-fremskaffelse med bygherre. Der er flere gode råd, man som entreprenør eller håndværker kan følge, når det handler om EPD’er. Få de væsentligste her.

Som entreprenør eller håndværker kan ens rolle ift. EPD’er variere afhængig af projekttype, entreprisetype og -størrelse, de enkelte entreprisefirmaer, og hvordan den samlede projektgruppe i det konkrete byggeri er sammensat. Få her fire gode råd til arbejdet med EPD’er

Anvend de byggevarer, der er projekteret med:

 1. EPD’er er blandt grundstenene, når bygningens samlede klimapåvirkning skal beregnes (LCA på bygningsniveau). Derfor skal entreprenøren sikre, at der kun anvendes de byggevarer, som byggeriet er projekteret med. Hvis der er ændringer, skal entreprenøren sørge for, at der anvendes materialer med en miljøpåvirkning svarende til – eller mindre end – de oprindelige materialers miljøpåvirkning. Ellers kan det ende med, at byggeriet ikke overholder CO2-grænseværdien, som gælder for nybyggeri over 1.000 m2. Entreprenøren skal også videregive EPD’en for den nye byggevare til rådgiveren med ansvar for LCA’en, så bygherren i sidste ende modtager dokumentation for det faktisk opførte byggeri.
 2. Gør bygherren opmærksom på din erfaring med klimavenligt byggeri:
  Hvis du har stor erfaring med klimavenligt byggeri – og har et godt materialekendskab, kan det skabe merværdi for bygherren. Det kan fx være, at entreprenøren har stor viden om byggematerialer med lavt CO2-aftryk. Jo tidligere i projektprocessen, bygherren kender til entreprenørens viden, jo bedre. Det er nemlig i de tidlige projektfaser, der er størst mulighed for at påvirke materialevalg.
 3. Indhent EPD’er:
  Som entreprenør kan du også blive inddraget i processen med at indhente EPD’er på de byggevarer, der bliver brugt i det faktisk opførte byggeri. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at entreprenører hverken kan eller skal udarbejde EPD’er for de anvendte byggevarer. Her ligger ansvaret ene og alene hos producenten af den pågældende byggevare. Hvis du skal indhente EPD’er på byggevarer – og videreformidle dem til rådgiver eller bygherre, kan EPD’erne findes følgende steder:
  • Hos byggevareproducenten – typisk via hjemmeside eller direkte kontakt
  • Hos de nationale EPD-programmer – i Danmark er det fx EPD Danmark
  • Hos andre fælles databaser/platforme – fx ECO Platforms ECO Portal
  • Hos byggecentre og grossister, hvor man køber sine byggevarer – fx har Brancheforeningen Danske Byggecentre databasen BygDok.dk.
 4. Afstem fremgangsmåden ift. anskaffelse af EPD’er med bygherre:
  Det kan være en fordel på forhånd at afklare med bygherren, hvad fremgangsmåden er ift. fremskaffelse af EPD’er, og hvad der forventes af entreprenøren. Det vil typisk også fremgå af kontrakten. Det er ikke et lovkrav for producenter at udarbejde EPD’er på deres byggevarer, men hvis bygherren har ambitiøse målsætninger for bygningens samlede klimapåvirkning eller er omfattet af en grænseværdi for bygningens klimapåvirkning, vil der typisk være et ønske om at anvende byggevarer med EPD’er.

Læs mere om EPD’er, og hvordan du som entreprenør eller håndværker med fordel kan forholde dig til dem

Find beslutningstræet for entreprenører, håndværkere og installatører

Kontakt

EPD-puljen