Brancheaktører

Som repræsentant, samarbejdspartner e.l. for én eller flere aktører i byggebranchen, har du måske oplevet, at fx byggevareproducenter, byggerådgivere eller entreprenører søger svar på spørgsmål omkring EPD'er.

Her på siden får du et overblik over Social- og Boligstyrelsens informationsmaterialer om miljøvaredeklarationer (EPD'er). Nederst på siden finder du en række grafikker og tekster, du frit kan benytte til at dele materialet med dine medlemmer, samarbejdspartnere, kunder etc. på sociale medier eller i nyhedsbreve.

Introduktion til materialet (film)

Som led i projektet 'Fremme af miljøvaredeklarationer' har Social- og Boligstyrelsen i maj 2023 lanceret en række informationsmaterialer målrettet byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Du kan med fordel henvise til disse materialer - eller tage udgangspunkt i dem, når/hvis du skal videreformidle viden om EPD’er til målgrupper, som ikke kender så meget til området.

Få en gennemgang af informationsmaterialerne, hvordan de er opbygget, og hvor du kan finde dem, i animationsfilmen herunder. 

Hvis du ønkser at dele videoen om videnspakkerne på fx SoMe, kan du frit downloade den herunder.

  • Introduktion til videnspakkerne.mp4
  • 7.1 MB

Videnspakkernes indhold

Informationsmaterialerne er bygget op omkring otte videnspakker med hvert sit tema. De består af FAQ'er, animationsfilm, artikler og slidepakker. Du kan tilgå formaterne via boksene nedenfor.

Videnspakker

De otte videnspakker henvender sig til forskellige aktører i byggebranchen hhv. -  byggevareproducenter, byggerådgivere og entreprenører.

Herunder finder du et overblik over alle videnspakkerne - opdelt efter deres primære målgruppe:

Byggevareproducenter

Videnspakke 1
Hvad er en EPD - og hvorfor er det en god idé at have en?

Videnspakke 2
Hvilke typer af EPD'er findes der?

Videnspakke 3
Hvordan bliver en EPD udarbejdet - og hvilke data er vigtige i en EPD?

Videnspakke 4
Hvem laver og bruger EPD'er?

Videnspakke 5
Hvad er gevinsten ved en EPD?

Videnspakke 6
Hvad skal man være opmærksom på som startup-virksomhed ift. EPD'er?

Byggerådgivere

Videnspakke 7
Hvordan læses og valideres en EPD?

Udførende aktører

Videnspakke 8
Hvad skal man som entreprenør eller håndværker vide om EPD'er?

Videoproduktioner til download

Herunder finder du alle de animationsfilm og case-videoer, Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet omkring EPD'er på byggevarer, som frit kan downloades. 

Animationsfilm til download

Case-videoer til download

Modeller

Herunder finder du alle de modeller, Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet omkring EPD'er på byggevarer. 

Faser og moduler i EN 15804

Modellen illustrerer, hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er obligatoriske at inkludere i en EPD, og hvilke der er valgfrie i henhold til EN 15804 (EPD-standarden).

Download fase-modellen

Tidsplan for revidering af klimakravene

Modellen illustrerer tidsplanen for revidering af klimakravene for bygningers klimapåvirkning frem mod 2030.

Download tidsplanen

Involverede aktører i udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer, hvilke aktører, der er involveret i udarbejdelsen af en EPD samt deres primære arbejdsopgaver. 

Download aktør-modellen

Procesmodel for udarbejdelsen af en EPD

Modellen illustrerer en forsimplet udgave af de forskellige steps i udarbejdelsen af en EPD samt hvilke aktører, der er involveret.

Download proces-modellen

Aktører i berøring med EPD'er

Modellen illustrerer, hvilke aktører i byggebranchen, der benytter EPD'er i deres arbejder eller indirekte er i berøring med dem. 

Download anvendelses-modellen

Moduler i en LCA på bygningsniveau

Modellen illustrerer, hvilke moduler og faser i et byggeris samlede livscyklus, der skal inluderes i en LCA-beregning på bygningsniveau. 

Download LCA-modellen

Data fra EPD'er til brug i LCA på bygningsniveau

Modellen illustrerer, hvilke data fra EPD'en man skal indsamle, hvis man de skal bruges i en LCA-beregning på bygningsniveau.

Download data-modellen

Sammenligning af faser og moduler i EN 15804+A2 og EN 15804+A1

Modellen illustrerer forskellen mellem hvilke af byggevarens livscyklusfaser, der er/var obligatoriske at inkludere i en EPD i henhold til den 'nye' og 'gamle' udgave af EN 15804.

Download sammenlignings-modellen

Beslutningstræ

Hjælp entreprenører, håndværkere eller installatører med at få styr på deres rolle ift. EPD'er med dette beslutningstræ.

 

Download beslutningstræet i A4-format

Download beslutningstræet i A3-format

Download beslutningstræet i 70x50-format 

Materialeoverblik

Til specifikke aktører, er der også udarbejdet et materialeoverblik i PDF-format, som du med fordel kan downloade. 

Download materialeoverblikket for LCA-konsulenter

Download materialeoverblikket for verifikatorer

Download materialeoverblikket for byggecentre

Distributionsmaterialer

Herunder finder du en række grafikker, som du med fordel kan benytte dig af, hvis du ønsker at dele budskabet om Social- og Boligstyrelsens informationsmaterialer med dit netværk.

Du får et overblik over grafikkerne, tilhørende tekster og links i den udarbejdede PDF.

Download overblikket over distributionsmaterialerne + forslag til tekster

Grafikkerne kan frit downloades og er udarbejdet i forskellige formater, som gør dem velegnede til brug på fx sociale medier, hjemmesider og i nyhedsbreve.

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt