Sådan tjekker du validiteten af en EPD

Når man skal tjekke validiteten af en EPD, som skal bruges i en LCA på bygningsniveau, er der særligt seks faktorer, man skal være opmærksom på. Få overblikket her.

De seks mest relevante faktorer ift. vurderingen af en EPD’s validitet er:

 1. EPD-standarden:
  En EPD skal være udviklet i henhold til ISO 14025 og EN 15804, være verificeret af en uvildig tredjepartsverifikator og registreret hos en programoperatør.
 2. Gyldighed:
  En EPD skal være gyldig på det tidspunkt, hvor byggevarerne blev anvendt i byggeriet, og/eller på tidspunktet for færdigmelding af byggeriet. EPD’er er kun gyldige i fem år, hvorefter de skal genverificeres.
 3. Det deklarerede produkt:
  En EPD skal repræsentere det anvendte produkt. Det vil sige, at det deklarerede produkt i EPD’en skal svare til det konkrete produkt, der anvendes i byggeriet.
 4. En reference-EPD:
  En projektspecifik EPD skal bygge på en verificeret og gyldig produktspecifik EPD – også kaldet en reference-EPD.
 5. Byggevarens funktionelle egenskaber – og omregning af enheder:
  Byggevarens funktionelle egenskaber er fx tryk- og trækstyrke, isoleringsevne, brandegenskaber, levetider og akustiske egenskaber. De kan variere meget fra produkt til produkt og har betydning for, hvilket materiale der passer bedst ind i det samlede byggeri. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken funktionel eller deklareret enhed EPD-resultaterne er opgjort i. Det kan fx være kvadratmeter, kilo eller kubikmeter. De stemmer nemlig ikke altid overens med de enheder, som de forskellige LCA-værktøjer (fx LCAByg) opgør data i. Omregningen af enheder er ofte en fejlkilde i LCA på bygningsniveau.
 6. Tid og sted:
  EPD’en skal være repræsentativ i forhold til tid og sted. Det betyder, at EPD’en skal være udarbejdet, så den afspejler både den geografi og den tidsmæssige horisont, også kaldet betragtningsperiode, som man ønsker for klimaberegningen. Visse EPD’er, som eksempelvis følger et supplerende PCR-regelsæt, kan have en funktionel enhed, som er defineret med en anderledes betragtningsperiode end de 50 år, der er standard for livscyklusvurderingen på bygningsniveau. Man skal derfor sikre sig, at betragtningsperioden er sammenlignelig.

Er der ikke udarbejdet en EPD, må du bruge generiske data

Hvis man som rådgiver står med et produkt uden en udarbejdet EPD, er man nødt til at anvende branchespecifikke EPD’er (hvis de er tilgængelige) eller generiske data i stedet. Der må ikke anvendes andre generiske data i beregningen af LCA på bygningsniveau end de data, der fremgår af Bilag 2, Tabel 7 i Bygningsreglementet.

Download det generiske datagrundlag

Få styr på, hvilke data fra en EPD, der skal bruges i en LCA på bygningsniveau

Læs mere om, hvordan man som rådgiver arbejder med EPD’er

Kontakt

EPD-puljen