Nordic Sustainable Construction

De nordiske lande er gået sammen om programmet Nordic Sustainable Construction for at finde nye løsninger og viden, der kan bistå byggebranchen i omstillingen til et bæredygtigt byggeri.

Nordic Sustainable Construction programmet er en del af Nordic Vision 2030. Programmet har til formål at bidrage til gøre norden til den førende region indenfor bæredygtig og konkurrencedygtigt byggeri.

Programmet har en bevilling på ca. 56 mio. kr., som er finansieret af Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation.

Visionen er at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region frem mod år 2030.

I programmet deltager partnere på tværs af Norden. Social- og Boligstyrelsen er sekretariat for programsamarbejdet.

Programmet består af fem arbejdspakker og løber til og med 2024:

  • Nordisk harmonisering af livscyklusanalyse (Miljøministeriet, Finland)

  • Cirkulære forretningsmodeller og offentlige udbud (Nordic Innovation)

  • Bæredygtige byggemateriale og arkitektur (Form/Design Center)

  • Emissionsfrie byggepladser (Infrastrukturministeriet, Island)

  • Sekretariat for Nordic Sustainable Construction (Social- og Boligstyrelsen, Danmark)

Læs mere om programsamarbejdet på sekretariatets egen hjemmeside her